« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Řendějov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Řendějov
INFORMACE o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Řendějov
<br> Obecní úřad Řendějov v souladu s ustanovením š 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Řendějov,svolaného dosavadním starostou obce p.Petrem Jirovským v souladu s š 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Obec Řendějov — kancelář Obecního úřadu Řendějov,Nový Samechov 28 Doba konání: Pondělí 24.10.2022 od 18.00 hodin
<br> Navržený program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu (595 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> 2) Složení slibu členy zastupitelstva obce
<br> 3) Schválení programu
<br> 4) Volba starosty,místostarosty a rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů Z0 a) určení počtu místostarostů
<br> b) určení,které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění c) rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
<br> d) určení způsobu volby starosty a místostarosty
<br> e) volba starosty
<br> f) volba místostarosty
<br> 5) Zřízení finančního a kontrolního výboru
<br> a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
<br> b) volba předsedy finančního výboru
<br> c) volba předsedy kontrolního výboru
<br> d) volba členů finančního výboru
<br> e) volba členů kontrolního výboru
<br> 6) Různé
<br> 7) Diskuse
<br> 8) Závěr
<br> V Řendějově 13.10.2022 XXXX XXXXXXXX,dosavadní starosta Obce Řendějov
<br> Obec Řendějov „f „
<br> Ev.a z //// Nový Samechov 28
<br> 285 22 Zruč nad Sázavou

Načteno

edesky.cz/d/5712230

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz