« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany č. 22 ze dne 19.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany č. 22 ze dne 19.9.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany č.22 ze dne 19.9.2022 - Oficiální stránka obce HoroušanyPřítomno 7 členů zastupitelstva: XXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXX XXXXXXX,Ing. Karel Petr,XXXXX XXXXX,Jan Gráf,XXXXX XXXXXXXX Omluveni: XXXXXX XXXXXX (zastupitel),XXXX XXXXXX,tajemník Kontrola úkolů Veřejná zakázka malého rozsahu „Skatepark Horoušany“ – revize usnesení Prodej pozemku parc.č. 476/20 o výměře 35 m2 (podle GP č. 1443-129/2022) a pozemku parc.č. 542/13 o výměře 39 m2 (podle GP č. 1444-129/2022) v k.ú.Horoušany do SJM P.S.a D.S <.>,bytem Horoušánky Smlouva k územnímu řízení (plánovací smlouva lokalita Šámalova) se společností Kyhu s.r.o <.>,IČO: 09308164 Směna pozemků k cyklostezce Horoušany/Nehvizdy a darování pozemků k cyklostezce Horoušany/Nehvizdy Smlouva k územnímu řízení uzavřená mezi obcí,společností Revitalizace bydlení s.r.o <.>,IČO: 24716774,a J.J <.>,bytem Praha – dodatek č. 3 Zpracování projektu na úpravu okolí památníku manželů Emílie a Břetislava Baumanovým v Horoušanech Čekací třída – smlouva se ZŠ Nehvizdy na školní rok 2022/2023 Dočasné navýšení kapacity MŠ Horoušany Příspěvek na hudební produkci na „Sportovní den v Horoušanech“ Příspěvky na konání obecních akcí „Horoušanská Gumáka“ a „Mikulášská besídka“ Čištění dešťových vpustí Pořízení zastávkových označníků Žádost o umístění dopravního zrcadla na roh křížení ulic Na Anežce a Melichova Pojmenování nových ulic v obci Horoušany Prodloužení licence Microsoft 365 Oprava veřejného osvětlení Výstavba nové mateřské školy,Horoušany – Horoušánky – informace k vývoji projektu Zkapacitnění přečerpávací stanice kanalizace u Sběrného dvora – informace k vývoji projektu Osvětlení multifunkčního hřiště Informace o kontrole hospodaření - akce „Vybudování 2 autobusových zastávek u sběrného dvora v obci Horoušany“ Dotace SDH Nové Jirny  Průběh zasedání zastupitelstva Místostarostka seznámila přítomné s návrhem programu (viz výše) a navrhla určit ověřovateli zápisu Ing. Karla Petra a Lukáše Beran...

Načteno

edesky.cz/d/5710747

Meta

Prodej   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz