« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zahraničních věcí - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo referenta kurýrní služby VII. v oddělení kurýrní služby v Odboru dopravy a služeb v MZV ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zahraničních věcí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo referenta kurýrní služby VII. v oddělení kurýrní služby v Odboru dopravy a služeb v MZV ČR
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo referenta kurýrní služby VII.v oddělení kurýrní služby v Odboru dopravy a služeb v MZV ČR | Ministerstvo zahraničních věcí České republikyTato webová stránka pro správné zobrazení obsahu používá technologie Cookies a JavaScript.Doporučujeme tyto technologie ve vašem prohlížeči aktivovat.V případě nesprávného zobrazení obsahu stránek si požadované informace můžete vyžádat emailem na wwwadmin@mzv.cz
11.10.2022 / 15:35 | Aktualizováno: 12.10.2022 / 09:25
 
Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí vyhlašuje ve smyslu § 178 odst.1 zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění a § 30 odst.1 zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,v platném znění,výběrové řízení na obsazení místa referenta kurýrní služby VII.v oddělení kurýrní služby v Odboru dopravy a služeb v MZV ČR.  Práce na tomto místě bude vykonávána v pracovním poměru na dobu určitou po dobu čerpání neplaceného volna stávajícího státního zaměstnance,do 31.července 2025,s možností prodloužení,a den nástupu bude určen v závislosti na dokončení daného výběrového řízení.Místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů do 9.platové třídy <.>
Posuzovány budou žádosti,podané ve lhůtě do 21.října 2022,tj.v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor,Ministerstvo zahraničních věcí ČR,Loretánské náměstí 5,11800 Praha 1,nebo osobně podané v termínu do 21.října 2022 v úředních hodinách podatelny služebního úřadu na výše uvedené adrese.Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu pers_sekretariat@mzv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh).Přílohy,zasílané datovou schránkou,musí být ve formátu dle zákona č.300/2008 Sb <.>,o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,v platném znění,a vyhlášky č.193/2009 Sb <.>,o stanovení ...

Načteno

edesky.cz/d/5709644

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zahraničních věcí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz