« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Demolice věže kotelny v areálu sběrného dvora v Blatné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva Demolice věže kotelny v areálu sběrného dvora Blatná (92.92 kB)
Město Blatná *MUBLX00CDF29*
třída T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná
okres Strakonice
tel.: 383 416 111
<br>
Město Blatná Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Demolice věže kotelny v areálu sběrného XXXXX v Blatné“
<br> X.Zadavatel:
Město Blatná,T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná <,>
zastoupené starostkou Bc.Kateřinou Malečkovou
vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXX
<br> X.Vymezení plnění výběrového řízení:
Předmětem plnění výběrového řízení je demolice věže kotelny v areálu sběrného dvora ul.Čechova v Blatné.PD,výkaz výměr a doplňující zadávací podmínky jsou osobně k vyzvednutí na odboru majetku,investic a rozvoje MěÚ Blatná <.>
<br> 3.Doba plnění:
11/2022
<br> 4.Doručení nabídek:
Zájemci o výběrové řízení po převzetí zadávacích podmínek doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou,do podatelny MěÚ Blatná,T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná nejpozději dne 24.10.2022 do 12:00 hodin.Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena „Výzva - Demolice věže kotelny v areálu sběrného XXXXX v Blatné - neotvírat“.Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou do soutěže přijaty <.>
<br> 5.Platební podmínky:
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.Provedené práce budou placeny na základě měsíční fakturace do výše 90% ceny díla.Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla.Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.000.000,- Kč vč.DPH <.>
<br> 6.Obsah nabídky:
1.základní údaje o účastníkovi včetně doložení příslušných dokladů,příslušné oprávnění k podnikání,výpis z obchodního rejstříku,je-li do tohoto rejstříku zapsán,čestné prohlášení (viz příloha)
1.výše nabídkové ceny bez a vč.DPH
1.návrh smlouvy o dílo
<br> 7.Způsob hodnocení nabídek:
nabídková XXXX XXXX XXX %
<br> X.Další podmínky veřejné zakázky:
Případné nejasnosti si musí účastník vyjasnit před podáním nabídky.Nedostatečná informovanost,mylné chápání této výzvy,ch...

Načteno

edesky.cz/d/5706213

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz