« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení - ul. Libušina, Cheb - č.j. MUCH 99164/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

99164 grafická příloha
& Mf Wifi/4254!
<br> - _ - -.'Tf'.' F'- _- LÉŠ.<.> [ i|.Í balfl'ůríř ""It-F“
<br> 7 75/8 awbxí 5—32 :--.<.> —.<.>,<.>.-._ ' -.„ / 10.1D.2022 -."ff 0% ;“"40/5
<br> G_ 756/9 ___ __ 799 7<
<br> 0_ 749/7
<br> /,JW Gryf/Mfz/l/f'f !me/$
<br> % 2350/25
<br> ozan/Zn ??;n m“
99164 Návrh OOP - dočasný zákaz zastavení - Libušina, Cheb - NF GAUDEAMUS
1
<br>
Městský úřad Cheb
Odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 114 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br>
<br> Č.j: MUCH 99164/2022 Cheb 10.10.2022
Sp.Zn.: KSÚ 8440/2022
Sk.Zn.: 280.4 S/5
Počet listů/příloh: 1/1
Vyřizuje: Petra Krausová/354 440 114
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
<br> k uplatnění připomínek nebo námitek
<br>
Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní orgán ve věcech provozu na pozemních
komunikacích dle ustanovení § 124 odst.6 a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),a zároveň příslušný silniční správní úřad dle ustanovení § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb.<,>
o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),na základě
návrhu nadačního fondu Nadační fond GAUDEAMUS,IČ: 252 28 633,Nerudova 2283/7,350 02 Cheb,podaného dne
05.10.2022 na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,po předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu policie ČR,kterým je Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,územní odbor vnější služby Cheb <,>
Dopravní inspektorát,Valdštejnova 2,350 15 Cheb,č.j.: KRPK-83718/ČJ-2022-190206,ze dne 10.10.2022,v návaznosti
na ustanovení § 19a zákona o pozemních komunikacích a ustanovení §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),připravil tento návrh opatření obecné povahy pro:
<br> dočasný zákaz zastavení silničních vozidel mimo autobusů Gymnázia Cheb na místní komunikaci III.třídy C103
umístěné na p.p.č.2429/4,k.ú.Cheb,obec Cheb (ul.Libušina) – dle přiložené grafické situace <.>
<br> Důvod: zajištění parkování pro autobusy s účastníky dějepisné...

Načteno

edesky.cz/d/5705581

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz