« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení na místních komunikacích v Berouně a Městské části Zdejcina - 66401/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

66401.pdf (3.84 MB)
iií Beroun Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend Datum: 07.10.2022 Číslo jednací: Spisová značka: MBE/664012022/DOPR-Mij 730/2022/DOPR Vyřizuje / telefon: Miláček/311654326 E-mail: doprava4(a),muberoun.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENI OBECNĚ POVAHY STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu") a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odbom Beroun,~dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-191909-2/ČJ-2022-010206 stanovuje podle § 77 odst.l písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") MÍSTNÍ ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Místní úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá v osazení: svislého dopravního značení (dále jen SDZ): IP4b „Jednosměrný provoz" B2 „Zákaz vjezdu všech vozidel" IP2 „Zpomalovací práh" B24a „Zákaz odbočování vpravo" B24b „ Zákaz odbočování vlevo" A9 „Provoz v obou směrech" IPlOa „Slepá pozemní komunikace" IP l Ob „Návěst před slepou pozemní komunikací" IZ4a „Obec" IZ4b „Konec obce" IZ8a „Zóna s dopravním omezením" s vyznačením DZ: A12b „Děti" + A3 Křižovatka s DT El 3 „Přednost zprava" + A7b „Zpomalovací práh" s DT El „Počet (2x) + B20a „Nejvyšší dovolená rychlost" (30) IZ8b „Konec zóny s dopravním omezením" s vyznačením shodných DZ jako u DZ IZ8a vodorovného dopravního značení fdále jen VDZ): V5 „Příčná čára souvislá" Dopravního zařízení: Z 12 „Krátký příčný práh" (zpomalovací práh) Adresa úřadu: Husovo náměstí 68 266 43 Beroun-Centrom Tel.:+420 311 654 111 Fax:+420 311 621 242 Pracoviště: Politických vézňů 20 266 4...

Načteno

edesky.cz/d/5704675

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz