« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v ul. Květnová, Vráž - 65528/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

65528.pdf (2.35 MB)
(li Beroun Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend Datum: Číslo jednací: Spisová značka: 07.10.2022 MBE/65528/2022/DOPR- 00060/2022/DOPR/18 VaM Vyřizuje / telefon: Mgr.Martina Vacinová/ 311654324 E-mail: doprava10@muberoun.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti Paní Michaely Práškové nar.30.7.1992,Nad stadionem 339,267 Ol Králův Dvůr zastoupení Adama Sochy nar.25.9.1986,Raichlova 2659/4,155 00 Praha a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-245251 -2/ČJ-2022-010206 stanovuje podle § 77 odst.l písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH z důvodu pokládky vodovodní a kanalizační přípojky pro p.č.2060/5 Vraž u Berouna MK úl.Květnová dle mapky dopravně inženýrských opatření (sír.4).Dopravní značení bude upraveno dle schéma dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO),které je součástí tohoto stanovení (viz.str.4),v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.Komunikace: MK úl.Květnová obec Vraž Termín: 18.10.až 21.10.2022 termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání/uzavírky komunikace Podmínky realizace: Pracovní místa budou zabezpečena před pádem do výkopů zábradlím,plotem nebo svodidlem (viz.či.4.5 Ochranná zařízení TP 66) Podmínky pro provedení přechodné úpravy: Město ...

Načteno

edesky.cz/d/5704673

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz