« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Beroun - pondělí 17.10.2022 od 19:00

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Info ZM 20221017 ust.pdf (195.71 kB)
Město Beroun
<br>
<br>
<br>
I N F O R M A C E
<br>
<br> o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Beroun
<br>
<br> Městský úřad Beroun v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zřízení),v platném znění,informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Beroun <,>
<br> svolaného starostou města Beroun <.>
<br>
<br>
<br> Místo konání: Kulturní dům Plzeňka <,>
<br> Plzeňská 83/48,Beroun-Město
<br>
<br> Termín: pondělí dne 17.října 2022 od 19.00 hodin
<br>
<br>
<br> Navržený program:
<br> 1) Zahájení
<br> 1.Zahájení
<br>
<br> 2) Složení slibu členů zastupitelstva
<br> 2.Složení slibu členů zastupitelstva
<br>
<br> 3) Určení ověřovatelů zápisu,sčitatelů a zapisovatele
<br> 3.Určení ověřovatelů zápisu,sčitatelů a zapisovatele
<br>
<br> 4) Schválení programu
<br> 4.Schválení programu
<br>
<br> 5) Volba starosty a místostarosty a dalších členů rady města
<br> a) stanovení počtu místostarostů
<br> b) stanovení počtu členů rady města
<br> c) stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města a určení funkcí,pro které
<br> budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni
<br> d) určení způsobu volby starosty,místostarosty,dalších členů rady města,předsedů výborů a členů
<br> výborů
<br> e) volba volební komise
<br> f) volba starosty
<br> g) volba místostarosty/místostarostů
<br> h) volba dalších členů rady města
<br>
<br> 6) Zřízení výborů zastupitelstva
<br> a) zřízení finančního a kontrolního výboru
<br> b) stanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru
<br>
<br>
<br>
<br>
Adresa úřadu: e-mail: posta@muberoun.cz
Husovo náměstí 68 IČ: 00233129
266 43 Beroun-Centrum www.mesto-beroun.cz
Tel.: +420 311 654 111
Fax: +420 311 621 242
<br>
<br> c) volba předsedy finančního výboru
<br> d) volba členů finančního výboru
<br> e) volba předsedy kontrolního výboru
<br> f) volba členů kontrolního výboru
<br>
<br> 7) Určení zastupujícího místostarosty (v případě více místostarostů)
<br> 7.Určení zastupujícího m...

Načteno

edesky.cz/d/5704672

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz