« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Pozvánka na 1. ustavující zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-10-14 - 1. Pozvánka.pdf [0,61 MB]
Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany
IČO: 00581054
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bílé Poličany,7.10.2022
<br>
<br> Pozvánka na 1.ustavující zasedání zastupitelstva obce
<br>
v pátek 14.října 2022 v 19:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu
<br>
<br> Program:
<br> 1.Návrh na program jednání
<br> 2.Zápis Registračního úřadu ve Dvoře Králové nad Labem a ČSÚ o výsledku voleb do
zastupitelstva obcí
<br> 3.Slib členů zastupitelstva obce
<br> 4.Schválení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele zápisu 1.ustavujícího zasedání
<br> 5.Úvodní slovo starosty
<br> 6.Volba starosty obce
<br> 7.Volba místostarosty obce
<br> 8.Určení počtu,volba členů a předsedů finančního a kontrolního výboru
<br> 9.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o
obcích)
<br> 10.Projednání a schválení jednacího řádu
<br> 11.Schválení složení inventarizační komise k provedení inventarizace majetku obce
k 31.12.2022
<br> XXXX XXXXXX
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5699253

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz