« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Dotaz ze dne 3.10.2022 - územní rozhodnudtí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dotaz ze dne 3.10.2022 - územní rozhodnudtí
Zadost o poskytnutí InformaCi dle zákona č.106/1999 Sbf,=zákonalosvobodnám pustošit k inform-Šem
<br> órlifáíďůžil-Í % žmě [ijí- ';!'/Ěš'- ("; i'? r; _-—__w_,i <,>
<br> Věc: Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
<br> \
<br> Dovoluji si Vás opětovně oslovit za společnost istav Media,s.r.o <.>,která patří od roku 1995 mezi největší tuzemské poskytovatele informací o plánovaných stavebních záměrech vrámci České a Slovenské republiky.Současně jsme členem skupiny společností BYGGFAKTA GROUP,která má celoevropskou působnost <.>
<br> V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů,generálních dodavatelů staveb,stavebních Firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi opět navázali spolupráci v poskytování informací k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu <.>
<br> u
<br> 2 tohoto důvodu Vás žádáme vsouladu se zákonem č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,o poskytnutí informací zrozhodnutí (resp.z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem,dle zákona č.183/2005 sb <.>,o územním plánovánía stavebním řádu (stavební zákon) a to:
<br> - územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
<br> — územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
<br> - územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
<br> - veřejnoprávní smlouva o umístění stavby,o změně vlivu užívání stavby na území - rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
<br> - územní souhlas,společný územní souhlas _
<br> - jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
<br> - stavební povolení
<br> - stavební ohlášení
<br> - jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení <,>
<br> vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.07.2022 do 30.09.2022 týkající se pozemních staveb (b...

Načteno

edesky.cz/d/5698620

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz