« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Odpověď na dotaz ze dne 3.10. - územní rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odpověď na dotaz ze dne 3.10. - územní rozhodnutí
l-.Ion ' úřadm= ' _ "jl-1,96; Brno—Vinoř! __.d-
<br> &
<br> ODBOR FINANČNÍ A VÝSTAVBY,VELKOPAVLOVICKÁ 25,523 00 BRNO
<br> DATUM: 05.10.2022 Vypraveno dne 5 7/0 ' (© (PČ/.<.>.<.>.<.>
<br> Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací
<br> Úřad městské části města Brna,Brno - Vinohrady,odbor ňnanční a Výstavby jako stavební úřad příslušný podle ustanovení & 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle ust.š 10 a ust.& 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,vplatném znění (dále jen „správní řád“) v souladu se zákonem č.106/1999 Sb.O svobodném přístupu k informacím vám sděluje následující:
<br> Za období 01.07.2022-30.09.2022 Za období místní SÚ vydal pro žadatele právnické osoby následující rozhodnutí:
<br> Změna dokončené stavby — stavební úpravy,provedení nového sloupce lodžií nad vchodem BD:
<br> Společenství vlastníků Mutěnická 13,IČ: 08076847,Mutěnická 4139/13,628 00 Brno
<br> BD Mutěnická 4139/13,pozemcích parc.č.8285 a 9556 v k.ú Zidenice
<br> Stavební povolení — nabytí PM
<br> 08.09.2022

Načteno

edesky.cz/d/5698619

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz