« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Rozpočtové opatření č. 10.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 10.2022
0652
<br> ' MĚSTO Týniště nad Orlicí,Mírové nám.90,517 21 Týniště nad Orlicí učo 002 75 468,DIČ czoozzstuss)
<br> Rozměrové OPATŘENÍ č.1012022
<br> schválené na 18.zasedání ZM dne 19.09.2022 pod bodem A/12
<br> Opodstatnění rozpočtových změn:
<br> dotace na volby do zastupitelstva obce ve výši 276 000 Kč <,>
<br> pojistná plnění za zásahy hasičů u dopravních nehod ve výši 16 800 Kč,MŠD,polikliniku,bytový dům č.p.950,radnici a budovu OV Rašovice v
<br> odbor správy majetku: posílení výdajů na komunikace <,>
<br> souhrnné výši 1 360 511 Kč,navýšení příspěvku pro příspěvkové organizace MŠM,KC,DDM,SM v souhrnné výši 0 745 781 Kč <,>
<br> Sportovní klub Týniště n.0.: investiční dotace na vybudování 20 m3 nádrže na vodu ve výši 156 000 Kč <,>
<br> Služby města Týniště n.0.: návratná finační výpomoc na pořízení traktoru na zimní údržbu ve výši 300 000 Kč <,>
<br> Oblastní charita Pardubice: dar na zajištění domácí hospicové péče ve výši 20 000 Kč,navýšení rozpočtu & 5311 a 5 6171 v návaznosti na nařízení vlády č.262/2022 Sb.o 293 500 Kč,Hasiči Albrechtice: vratka dotace poskytnuté na autobusovou dopravu dětí na tábor ve výši 20 000 Kč <.>
<br> Předkladatelé rozpočtového opatření: vedoucí odboru správy majetku,vedoucí finančního odboru
<br> PŘÍJMY (údaje v Kč) Upravený Upravený Druhové třídění Rozpočet.<.>,R 2022 Změna R 2022 2022 („z provedené rozpočtu (změna zrněnvl po změnách) 1xxx Daňové příjmy 91 340 000,00 91 606 230,00 91 606 230,00 Zxxx Nedaňové příjmy 8 834 060,53 9 306 392,87 9 306 392,87 3xxx Kapitálové příjmy 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 4x30: Přijaté transfery 5 172 709,68 13 676 917,82 276 000,00 13 952 917,82 PŘ Íl M Y CELKEM 105 346 770,21 116 589 540,69 276 000,00 116 865 540,69 VÝDAJE (údaje v Kč) Upravený Upravený Odvět.Rozpočet R 2022 Změna R 2022 třídění 2022 (již provedené rozpočtu (změna změny) po změnáchl
<br> 10xx Zemědělstvía lesní hospodářství 668 700,00 731 202,00 731 202,00 21xx Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 50 000,00 50 000,00 50 00...

Načteno

edesky.cz/d/5698536

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz