« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Návrh vlastníka pozemní komunikace P-4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSC08735.pdf
odstraneni_vraku_Audi_Pelhrimovska.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,Praha 4
<br> O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í A D O P R A V Y
<br> Č.j.: P4/439788/22/OŽPAD/PVLA/Vr 47/22 V Praze: 06.10.2022
Vyřizuje: Mgr.P.Vlasák MPA
Telefon: 26 11 92 426
<br> ID-53639/22
<br> R O Z H O D N U T Í
Úřad městské části Praha 4 - odbor životního prostředí a dopravy,jako silniční správní úřad,příslušný
podle ustanovení § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,v platném znění
(dále XXX XXXXX o pozemních komunikacích) a vyhlášky hlavního města Prahy č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy <,>
kterou se vydává Statut hl.m.Prahy v platném znění,rozhodl v řízení o návrhu Správy služeb hlavního
města Prahy se sídlem Kundratka 19,180 00 Praha 8,IČ:70889660,o odstranění vraku z místní komunikace <,>
podle § 19c odst.1 písm.a) zákona o pozemních komunikacích,t a k t o :
<br> ú k l á d á
Provozovateli vraku povinnost odstranit vrak silničního motorového vozidla tovární značky Audi bez r.z <.>
barvy černé z místní komunikace Pelhřimovská u domu čp.303/12 v Praze 4 a ukládá povinnost odstavit
tento vrak mimo pozemní komunikaci ve lhůtě do dvou (2) měsíců
<br> O d ů v o d n ě n í
<br>
SSHMP se sídlem Kundratka 19,180 00 Praha 8 IČ:70889660,v zastoupení vlastníka komunikace
hl.m.Prahy podala,návrh zdejšímu silničnímu správnímu úřadu na odstranění vraku osob.mot.vozidla
tov.zn Audi z místní komunikace Pelhřimovská v Praze 4.Silniční správní úřad se ztotožnil s návrhem
Správy služeb hl.m.Prahy,že vozidlo naplňuje zákonné znaky vraku neboť je jedná o vozidlo zjevně
technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo
výměnu,doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla.Vozidlo
je nezpůsobilé k provozu a bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu.Silniční správní
úřad poučuje provozovatele vraku nebude – li vrak v uvedené lhůtě odstraněn,bude předán dle ust.§ 19c
odst.2 zák.č.13/19...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz