« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Vyhlášení dotačního programu Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlaseni_dotacniho_titulu_2023_p1.pdf 86,92 kB
Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců pro
<br> rok 2023
<br>
<br> Odbor sportu Magistrátu města Plzně oznamuje,že od 2.ledna 2023 je možné si podat žádost o dotaci
<br> na podporu sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců pro rok 2023 <.>
<br> Podání žádosti o dotaci pro rok 2023 bude umožněno výhradně elektronicky prostřednictvím dotačního
<br> portálu města Plzně – https://dotace.plzen.eu <.>
<br>
<br> Termín uzávěrky vyplněných žádostí (vč.požadovaných příloh) je:
<br> • 31.ledna 2023 do 12 hodin
<br> UPOZORNĚNÍ
<br> • Podrobnější informace je možné získat na e-mailu silhavy@plzen.eu nebo telefonu 378 033 503 <.>
_Zneni_program_formular.pdf 505,39 kB
Příloha č.1 návrhu usnesení RMP SPORT/2 ze dne 29.8.2022
<br>
<br> I.Název dotačního programu: Podpora sportu a tělovýchovy včetně podpory
<br> hendikepovaných sportovců pro rok 2023
<br> II.Vyhlašovatel dotačního programu
<br> Název vyhlašovatele Plzeň,statutární město,zastoupené Odborem sportu
<br> Magistrátu města Plzně
<br> Adresa vyhlašovatele Kopeckého sady 11,Plzeň,PSČ 306 32
<br> Adresa internetových stránek
<br> vyhlašovatele
<br> www.plzen.eu
<br> Statutární orgán vyhlašovatele
<br> Jméno a příjmení Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Funkce primátor
<br> Kontaktní osoba zodpovědná za dotační program
<br> Jméno a příjmení Ing.XXXXXXX XXXXX
<br> Funkce vedoucí Odboru sportu MMP
<br> Adresa pracoviště Kopeckého sady 11,Plzeň,PSČ 306 32
<br> Telefon 37 803 3500
<br> E-mail svarcp@plzen.eu
<br> III.Cíl a smysl dotačního programu
<br> Cílem programu je finanční podpora konkrétních sportovních subjektů se sídlem na území
<br> města Plzně.Smyslem programu je podpora neziskových organizací,které mají omezenou
<br> možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami
<br> zajišťují aktivní využití volného času občanů,především dětí a mládeže <.>
<br> IV.Žadatelé
<br> Žadatelem může být pouze organizace vykazující na území města Plzně sportovní činnost <.>
<br> Žadatel nesmí XXX ke dni podání žádosti neuhrazené splatné závazky vůči městu Plzni,jeho
<br> příspěvkovým organizacím.Za nevyrovnaný závazek se považuje také předchozí kontrolou
<br> zjištěné závady v čerpání dotačního titulu.Dotace nebude přidělena subjektu,který bude
<br> v konkurzním řízení nebo je na jeho majetek vyhlášena exekuce.Dotace nebude přidělena
<br> subjektu,který nepředloží položkový rozpočet pořádaných akcí.Žádost o dotace pro
<br> handicapované sportovce je možno podávat prostřednictvím tělovýchovné organizace nebo
<br> samostatně jako fyzická osoba <.>
<br> V.Rozsah poskytované podpory
<br> Celková výše podpory vypsaného dotačního programu činí minimálně 15 mil....

Načteno

edesky.cz/d/5698384

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz