« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Záměr města pronajmout nebytové prostory v Technologickém parku TechTower

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zamer_B.2.09D_parkovaci_misto.pdf 818,83 kB
MMP/345036/22
<br>
<br> Statutární město Plzeň
<br>
oznamuje ve smyslu § 39,odst.1,zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů
<br>
<br> záměr statutárního města Plzně
<br>
<br> pronajmout
<br>
1) nebytové prostory v 2.NP o celkové rozloze 31,00 m2,které jsou součástí objektu č.p <.>
<br> 2827 na pozemku parc.č.3949,k.ú.Plzeň,na adrese Koterovská 152,Plzeň <,>
<br>
<br>
<br> 2) parkovací místo o celkové rozloze 10,5 m2 (1 ks) na pozemku parc.č.3953/1,k.ú.Plzeň <,>
<br> na adrese Koterovská 152,Plzeň <.>
<br>
<br>
<br>
<br> MMP/345036/22
<br>
<br>
<br> Připomínky k uvedenému záměru je možné předkládat písemně,po dobu uveřejnění
záměru,na adresu:
<br> SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ,příspěvková
organizace,Dominikánská 4,301 00 Plzeň <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> „otisk úředního razítka“
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXX „v.r.“
<br> vedoucí KŘTÚ MMP
<br>
<br>
<br>
2022-10-07T08:10:49+0200
Statutární město Plzeň 664677d6da6b1f16a4a796abe739328b91b47a50
user_ts

Načteno

edesky.cz/d/5698383

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz