« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Krajský úřad STČ kraje - Posuzování vlivů na ŽP "Modernizace výrobní linky a ekologizace výrobních postupů, diversifikace palivové základny", k. ú. Beroun - 122004/22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

122004.pdf (441.68 kB)
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 691 kudrna@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 4.10.2022 Dle rozdělovníku
Číslo jednací: 122004/2022/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_119862/2022/KUSK
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXX / linka XXX
<br> Značka: OŽP/JK
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru
<br> „Modernizace výrobní linky a ekologizace výrobních postupů,diversifikace
<br> palivové základny“,k.ú.Beroun <.>
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný úřad dle § 22 zákona č.100/2001 Sb.<,>
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
<br> Vám zasílá dle ust.§ 6 odst.5 zákona informaci o oznámení záměru „Modernizace výrobní
<br> linky a ekologizace výrobních postupů,diversifikace palivové základny“,k.ú.Beroun,podle
<br> přílohy č.3 k zákonu a sděluje Vám,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle
<br> § 7 zákona <.>
<br> Oznamovatelem záměru je: CEMBRIT a.s <.>,Lidická 302/91,266 01 Beroun – Závodí <,>
<br> IČO: 18600247
<br> Zpracovatelem oznámení je: Bucek s.r.o <.>,Mgr.XXXXX XXXXX a kol <.>,Táborská XXX/XXX,XXX XX
<br> Brno,IČO: 28266111
<br> Předmětem záměru je modernizace výrobní linky a ekologizace výrobních postupů,diversifikace
<br> palivové základny při výrobě funkčních vláknocementových desek.Navržená modernizace výrobního
<br> areálu bude realizována v areálu f.CEMBRIT,který se nachází na severním okraji města Beroun <,>
<br> v k.ú.Beroun.Navrhovaná modernizace závodu bude realizována převážně ve stávajících objektech
<br> areálu CEMBRIT,vč.přístavby haly barvící linky.Z hlediska technické a dopravní infrastruktury je
<br> areál napojen na veřejnou síť samostatnými přípojkami místně dostupných médií (elektrická energie <,>
<br> zemní plyn,pitná voda,splašková a dešťová kanalizace).Přípojky z veřejných řadů všech místně
<br> dostupných sí...

Načteno

edesky.cz/d/5698352

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz