« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Závišín u Bělčic

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapa návrhu nového uspořádání pozemků (676.83 kB)
Bezděw 1 Obec Bezdě
<br> Dráhe
<br> 1 Město Blatn
<br> Záv1s1
<br> GLV N451 lVlelouno GLV N454 Kovářd GLV N455 Lehečka GLV N641 Lehečko GLV N643 Mráz Ji GLV N880 Chlando GLV N1454 Kovář <.>
<br> LV N1455 Lehečr Lehečková *
<br> GLV N1641 Lehečr
<br> LV N1643 Mráz XXXX XXXXXX
<br> LV NXXXO Vestfál Vestfálová A
<br> GLV N3454 Klečko
<br> GLV N4454 Mach
<br> GLV N7454 Tumpa GLV N8454 Mach
<br> GLV 1 Město Bělčir GLV 14 Zemědělsk
<br> LV 82 Převrátil B Převrátilová
<br> GLV 94 Turková H: GLV 102 Ureš Vác GLV 117 Vachatow
<br> LV 144 Benediktu Benediktová Blovská lVlar XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX
<br> LV XXX Karlík Jo' Karlík Václa
<br> sw 156 Matějka GLV 163 Daněk R.GLV 164 Bartošovc GLV 182 Kubíček GLV 195 Vít Milosh
<br> 'ň.<.> <.>
<br> W,<.> Mš- \
<br> “il—ť '
<br> _“— _ \\
<br> \
<br> AV \
<br> \\ \\
<br> L\'
<br> &
<br> \\"
<br> ( -,0\—'\\' \ *.<.> —.<.>
<br>.\ r\\ \
<br> \ \“ ".<.> Ě'r
<br>,-\\\\\ <.>
<br> \
<br> \\ __
<br> LV 633 Haštava Haštava Sta Haštavová I Švejnohová
<br> GLV 634 Chaloupk GLV 635 Lehečka
<br> GLV 640 Lehečkov GLV 641 Lehečkov GLV 642 Knězů ll <.>
<br> LV 643 XXXX XXXX,XXXX XXXXXX
<br> DW XXX kaaej Jo' DW XXX Šilhavý v GLV 648 Škáchova
<br> LV 650 Brunner Houdková M <.>
<br> LV 651 Fous Vác XXXXXXX Ha
<br> GLV XXX Štastný
<br> LV XXX Krýda Pe Prýcová dar
<br> DW 656 Vonášek DW 661 Dráb Pav DW 663 Hrdina a.GLV 670 Rosík va.GLV 856 Šilha Pav GLV 872 Fiala Zby GLV 874 Šimůnek GLV 877 Ihnát Mic
<br> LV 881 Havlena Havlena Fra
<br> DW 882 XXXXXX Mi DW XXX XXXXX XXX DW XXX Hudeček DW XXX šmejkala DW XXX Pojer Vla GLV 964 Orságová
<br>.; \\\\\
<br> w
<br>.\ \_\
<br> / LV 965 Humlová Chlumská Vl,Kleinová da
<br> ___.WA“\
<br> \ \ \ “ __
<br> A.\KJL.$ » \ \ \ I l l 4 ! 1 _!
<br> \ \
<br> XXXXXXXX Bo / Mikeštíková Muschicková Štastná Sla \ Valtová Olivi \ Vaníček dind XXXXXXX XXXX,/ XXXXXXX XXXX J Vaníče Vaníček Vlao Vránková Dc XXXXX XXXX <,>
<br> GLV XXX XXX XXXX GLV XXX zajeaa M
<br> --'/ LVXXX HruškaV Šmejkalová
<br> \
<br> \ \ \ \ l u: h.; 5 E\ ' v...
text oznámení (84.57 kB)
ETN ' ' ' ' ' pošle/mw STATNI POZEMKOW URAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> _ Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Strakonice Palackého náměstí 1090,Strakonice I,386 01 Strakonice
<br> | Váš dopis zn.: Ze dne: Dle rozdělovníku Naše značka: SPU 366464/2022 Spisová značka: 2RP19578/2014-505206/04/02 ' '
<br> Vyřizuje.: Bc.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> ID DS: z49per3
<br> E-mail: l.krejcova©spucr.cz _
<br> 0006727413163
<br> Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Závišín u Bělčic
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Strakonice (dále jen „pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.š 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje účastníkům řízeni,že v souladu s ust.& 11 odst.1 zákona je
<br> počínaje dnem 7.10.2022,možno po dobu 30 dnů tj.nejpozději do 7.11.2022
<br> nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Závišín u Bělčic a navazujících částech k.ú.Bezdědovice a k.ú.Drahenický Málkov <.>
<br> Návrh KoPÚ v rozsahu soupisů nových pozemků,včetně mapy návrhu nového uspořádání pozemků,je pro celé řešené území vystaven k nahlédnutí na pobočce (kancelář č.82) a na Městském úřadu v Bělčicích.Na Obecním úřadu v Bezdědovicích a Městském úřadu v Blatné je vystavena pouze ta část návrhu KoPÚ,která územně spadá do příslušné obce <.>
<br> Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit kvystavenému návrhu své námitky a připomínky u pobočky <.>
<br> K pozděii podaným námitkám a připomínkám se dle ust.č;— 11 odst.1 zákona nepřihlíží <.>
<br> Po uplynutí výše ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz