« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 335-Máj Národní a.s, Spálená 63/30, umístění přechodného značení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

335_OOP.pdf
' MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 > * ÚŘAD MĚSTSKÉ čÁsrr PID PRAHAí Odbor péče o veřejný prostor,_.Máj Národní a.s.Dlouhá 741/13
<br> Staré Město 110 00 Praha 1
<br> _1
<br> v
<br> Oj.Vyřizuje / linka Datum UMCPI 399408/2022/OPVP/335/BE Ivana Bernáthová/265 06.10.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,Odbor péče o veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.% 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích? a podle ust.© 171 a % 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád na základě posouzení žádosti UMCPl 399408/2022 o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Spálená 63/30,podané dne 12.9.2022,apo projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie vydává
<br> podle ust.?; 7? odst.1 písm.c),odst.5,a & 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodně úpravy provozu na pozemní komunikaci Spálená <,>
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu IJ4d,E13 (chodník uzavřen),IJ4d (škrtnutí),E13 (chodník po 40 m uzavřen) dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanoveni,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,íírajskěho ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 20.09.2022,č.j.: KRPA 290804-19/CJ-2022-0000DZ,TP 65/T P 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopra...

Načteno

edesky.cz/d/5698006

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz