« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 174 - TV - Iveta - Václavské nám. - 25.10.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

174_FS_OOP_Silvershot_Vaclavske_nam_251022.pdf
' MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 * ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID PRAHAI Odbor péče o veřejný prostor |_ SILVERSHOT s.r.o.Macharovo náměstí 419/3 Střešovice
<br> 162 00 Praha 6 IČ: 233 75 521 XXXX XXXXXX
<br> +XXX XXX XXX XXX
<br> J
<br> Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPI 429306/2022/OPVP/174/KT Pavel Kotlár/386 05.10.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor péče o veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.Ši 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dálejen zákon o silničním provozu) a podle ust.& 171 a 33 173 odst.1 zákona
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení Žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích UMCPl 423806/2022 podané dne 03.10.2022 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy— odbor sluzby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.š 77 odst.1 písm.0),odst.5 a 5 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Václavské nám.v Praze 1
<br> spočívající v umístěni dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanoveni,za níže uvedených podmínek projejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsou ladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dcpravni policie ze dne 03.01 <.>,2022 Č.j.KRPA— 1758— 1/ČJ- 2022- OOOODŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškouc “.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být v reflexním provedeni vzákladní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní s...

Načteno

edesky.cz/d/5698005

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz