« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 173 - TV - CNN Prima News - HN - 28.10.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

173_FS_OOP_FTV_Prima_Hradcanske_nam_281022.pdf
' MUĚSTSK/íx čÁsr PRAHA 1 * URAD MESTSKE CASTI PID PRAHA'I Odbor péče o veřejný prostor [_
<br> FTV Prima,spol.s r.o.Vinohradská 3217/167 Strašnice
<br> 100 00 Praha 10
<br> IČ: 481 15 908
<br> XXXX XXXXXXX
<br> +XXX XXX XXX XXX
<br> J
<br> č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPI 429333/2022/OPVP/173/KT Pavel Kodér/3 so 05.10.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor péče o veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dálejen zákon o silničním provozu) a podle ust.Š 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích UMCPl 429221/2022 podané dne 26.09.2022 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.© 77 odst.1 písm.c),odst.5 a _5 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Hradčanské nám.v Praze 1
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu dle přiložené dokumentace,kteráje nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 03.01.2022,Č.j.KRPA-1758-1/ČJ-2022-0000DŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 so <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být v reflexním provedení vzákladní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání d...

Načteno

edesky.cz/d/5698004

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz