« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 06.10.2022 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D11 č. j. MD-32801/2021-930/12

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-32801_2021-930_12.pdf
D1107 Smiřice – Jaroměř
RDS SO 191.1 Změna A
<br>
<br> Zak.č.TU-18002-03 TZ SO 191.1 1
<br> OBSAH
<br> 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
2 VŠEOBECNÉ ÚDAJE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
3 SPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
4 ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK KE KONCEPTU RDS - změna A.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
5 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> 5.1 Technické řešení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
5.2 Kvalitativní a technické podmínky pro svislé dopravní značení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> 6 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7
6.1 Technické řešení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
MD-32801_2021-930_12.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX0187CFG*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-32801/2021-930/12
MD/32801/2021/930 RD
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu
(dále jen „Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
na základě podnětu společnosti PORR a.s <.>,IČO 430 05 560,se sídlem Dubečská 3238/36 <,>
100 00 Praha 10 (dále jen „žadatel“),doručeného ve dnech 21.10.2021 a 9.12.2021 <,>
a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo
vnitra“),č.j.MV-176353-2/OBP-2021 ze dne 1.11.2021 a č.j.MV-8504-2/OBP-2022
ze dne 11.1.2022 <,>
<br> stanoví místní úpravu provozu
<br> na dálnici D11 v souvislosti s akcí „D11 1107 Smiřice–Jaroměř“,a to umístěním svislého
dopravního značení,vodorovného dopravního značení a dopravních zařízení <.>
<br> Platnost místní úpravy provozu: trvale
<br> Nedílnou součástí tohoto opatření je projekt místní úpravy provozu „D11 1107 Smiřice–
Jaroměř“ (TUBES spol.s r.o.; 09,12/2021) <.>
<br> Opatření nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení <.>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy obdrželo ve dnech 21.10.2021 a 9.12.2021 podnět žadatele
na stanovení místní úpravy provozu na dálnici D11,spočívající v umístění svislého dopravního
značení,vodorovného dopravního značení a dopravních zařízení v souvislosti se stavbou „D11
1107 Smiřice–Jaroměř“ <.>
<br> V souladu s § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednalo Ministerstvo dopravy návrh
stanovení místní úpravy provozu s Ministerstvem vnitra (č.j.MV-176353-2/OBP-2021
ze dne 1.11.2021 a č.j.MV-8504-2/OBP-2022 ze dne ...

Načteno

edesky.cz/d/5697474

Meta

Stavby   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz