« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 349 - Dlouhá 23, KOHOS a.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

349_-OOP.pdf
"" MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 * ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID _ PRAHAl Odbor péče o veřejný prostor _ KOHOS,a.s.Bulharská 588/1 Vršovice
<br> 10100 Praha 10
<br> J
<br> Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPl 426523/2022/OPVP/349/HN Vladimír Hanuš/314 04.10.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,Odbor péče o veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.5 171 a % 173 odst.1 Zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád na základě posouzení žádosti UMCPI 416677/2022 o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Dlouhá,podané dne 26.9.2022,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajske ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie vydává
<br> podle ust.% 77 odst.1 písm.c),odst.5,a 5 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Dlouhá <,>
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu B28,E8c,E13 datum (24.10.2022 - 24.1.2023 mimo stavbu),1Pl2,E13 „po—ne 08-06 s platným parkovacím oprávněním oblast 1“,E13 „Pl-0259“,C4b,Z4a,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 4.10.2022,č.j.: KRPA 290804—3l/ČJ—2022—0000DŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> a) Dopravní značky musí být v reílexnírn provedení v základní velikostí.Veškeré dopravní značení bude osazeno...

Načteno

edesky.cz/d/5697393

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz