« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo financí - Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 32 - Daňová legislativa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo financí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 32 - Daňová legislativa
Služební místo vrchní ministerský XXXX v odboru XX - Daňová legislativa | Volná místa | Ministerstvo financí ČRoddělení 3003 - Systemizace,výběrová řízení a PIS
←
→
Datum od: 6.10.2022 Datum do: 7.11.2022
Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada,FM 2780,v odboru 32 - Daňová legislativa,odd.3204 - Legislativa příjmových daní,v oborech služby: 2.Daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry a 22.Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha <.>
Základní informace o služebním místě
doba úvazku: doba neurčitá
předpokládaný nástup: prosinec 2022 až leden 2023
obory služby:  2.Daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry a 22.Legislativa a právní činnost
termín pro podávání přihlášek do: 7.listopadu 2022
Charakteristika vykonávaných činností
tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností a právní úpravy věcí dosud zákony neupravených - v oblasti legislativy daní z příjmů,veřejných pojistných v gesci ministerstva a elektronizace daní z příjmů (dále jen "příjmové daně"),v oblasti evidence tržeb,účetnictví a regulace daňového poradenství;
zkoumání problematiky v oblasti legislativy příjmových daní,evidence tržeb,účetnictví a regulace daňového poradenství,analyzování stávajícího stavu  a navrhování v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti; včetně koordinace výše uvedené legislativy,a to i z hlediska jednotné terminologie a systematiky a vazby k obecné právní úpravě při respektování principu jednoty a vnitřní bezrozpornosti právního řádu;
zajišťování ve spolupráci s dalšími odbory,jinými příslušnými útvary nebo jinými orgány projednávání legislativních návrhů v oblasti příjmových daní,evidence tržeb,účetnictví a daňového poradenství ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení,  v poradních orgánech ministerstva,v LRV a jejích komisích,ve vládě a v Parlamentu;
zpracovávání stanovisek z hlediska složitých ...

Načteno

edesky.cz/d/5696747

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo financí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz