« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Oznámení o zahájení řízení - jednání: POLYFUNKČNÍ OBJEKT BOHUNICE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 5285 22 PDVV
Úřad městské části města Brna,Brno-Bohunice,Dlouhá 3,625 00 Brno
S t a v e b n í ú řa d
<br>
<br>
Spis.zn.: S-BBOH/07303/21/SU
Čj.: BBOH/05285/22/SÚ
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX,Ph.D <.>
XXX XXX XXX
odborstavebni@bohunice.brno.cz
<br>
<br> V Brně dne 6.10.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br>
<br> FIRESTA-Fišer,rekonstrukce,stavby a.s <.>,IČO 25317628,Mlýnská č.p.388/68,Trnitá <,>
602 00 Brno 2,kterou zastupuje DKarchitekti,s.r.o <.>,IČO 05290236,Křenová č.p.409/52 <,>
Trnitá,602 00 Brno 2
<br> (dále jen "stavebník") dne 17.12.2021 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br> POLYFUNKČNÍ OBJEKT BOHUNICE
Brno,Bohunice,Jihlavská,Dlouhá
<br>
<br> na pozemcích parc.č.1197/5,1197/17,1197/20,1197/22,1197/24,1197/25,1197/26 <,>
1197/27,1197/28,1197/29,1197/30,1197/31,1197/35,1197/36,1197/37,1197/38,1197/40 <,>
1197/47,1197/48,1197/49,1197/50,1197/51,1197/52,1197/53,1197/54,1197/55,1197/56 <,>
1197/57,1240/2,1240/3,1240/11 v katastrálním území Bohunice,Brno <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
Stavební úřad zjistil,že předložená žádost neobsahovala požadované náležitosti dle § 110
a § 111 stavebního zákona.Stavebníka proto přípisem č.j.BBOH/00525/22/SÚ ze dne 7.2.2022
vyzval k doplnění žádosti.Stavební úřad kvůli náročnosti doplnění podle výše uvedené výzvy
stanovil stavebníkovi lhůtu k doplnění až do 31.1.2023 a zároveň stavební řízení usnesením
č.j.BBOH/03697/22/SÚ dne 7.2.2022 přerušil.Poslední podklad pro rozhodnutí byl doložen dne
29.9.2022 <.>
<br> Polyfunkční objekt Bohunice spočívá v zástavbě území mezi ulicemi Jihlavská a Dlouhá.Jedná
se o polyfunkční areál zahrnující administrativní a komerční prostory,bytové jednotky
a odpovídající parkovací kapacity,technické zázemí a okolní úpravy terénu.Na stavbu bylo
vydáno územní rozhodnutí č.509 č.j.BBOH/06177/21/SU,spis.zn.S-BBOH/07634/20/SU
ze dne 29.11.2021 (nabylo právní moci dne...

Načteno

edesky.cz/d/5696688

Meta

Veřejná vyhláška   Prodej   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz