« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
Správa služeb PRA HA hlavního města Prahy P R A G U E.P R A G A 1 Kundratka 1951/19 P R A G 180 00 Praha 8 - Libeň uma nastane čilou panen 15 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:.Pan & “ XXXXXX XXXXX X.XX.áá._ mz Nam-XXXX Pořadové člelo:ď6$ Počet listů: ! li/gšdggsišáaířiiíž r a '.Č.j.ID Vyřizuje ! telefon Datum SSHMP 17484/2022 9337 Hylská/ 222 027 519 12.09.2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace (5 19d odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)) Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace,IČO 70889660,Kundratka č.p.19,Praha 8,(dále jen „SSHMP“) v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace hl.m.Prahu Vás vyzývá podle ustanovení 5 19d odst.1 zákona,jakožto provozovatele vozidla tovární značky Audi,RZ: 2AB6277,VIN: WAUZZZ8E72A001934,odstaveného na veřejně přístupné pozemní komunikaci Praha 15,Janovská 402 v rozporu s ustanovením š 19 odst.2 písm.h) zákona,abyste vozidlo,které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou,odstranil z komunikace a odstavil jej mimo veřejné pozemní komunikace nebo odstranil důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích.- Nebude—li vozidlo do 2 měsíců ode dne doručení této výzvy odstraněno z komunikace nebo nebude odstraněn důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích,bude odstraněno Vlastníkem komunikace a odstaveno na odtahovém parkovišti SSHMP na náklady jeho provozovatele.Přemístění vozidla na jinou veřejně přístupnou pozemní komunikaci ve vlastnictví hl.m.Prahy se nepovažuje za odstranění vozidla z pozemní komunikace ve smyslu ustanovení & 19d odst.1 zákona.Výše nákladů je určena nařízennn hl.m.Prahy č.2/201...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz