« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Miranova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Miranova
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
Odbor dopravy
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
SPISOVÁ 46930/2022/OD/MKa
ZNAČKA:
ČJ.: 48004/2022/OD/MKa
VYŘIZUJE: M.Kamenová
TEL.: 281 003 668
FAX: 281 003 61 1
E-MAIL: marie.kamenova@
<br> praha15.cz
<br> ÚŘAD' MĚSTSKÉ ČÁSTÍ PRAHA 15
<br> Sejmulo dna:
<br> Pařxi líHtů:
iiV.í-1 '+ W.VJ1I* f *f.SuIZř
<br> půfadavíS
<br> DATUM: 27,09.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává
Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s § 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na návrh žadatele,ze dne 21.9.2022,a po projednání
s dotčeným orgánem Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby
dopravní policie pod č.j.KRPA-315781-1/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 29.9.2022
<br> vydává
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve správním obvodu
Prahy 15,Praha 10 - Hostivař
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> spočívající v umístění dopravního značení dle potvrzené a odsouhlasené situace dopravního značení <,>
která je nedílnou součástí tohoto opatření
<br> dopravní značení: dle situace
komunikace: Miranova,Praha 10 - Hostivař
<br> (před č.p.1637/7)
účel- stavba vjezdu
<br> termín: 14.10.2022-20.10.2022
<br> sídlo: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 tel.: +420-281 003 1 1 1
pracoviště: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
bankovní spojeni: ČS a.s„ č.ú.19-2000719399/0800 1Č: 0023...

Načteno

edesky.cz/d/5696349

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz