« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v ul. Bohumila Hájka v k. ú. Popovice u Králova Dvora - 65442/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

65442.pdf (3.1 MB)
i jí Beroun Město Beroun Městský úřad Odbor dopravy a správních agend Datum: 06.10.2022 Čislo jednací: MBE/65442/2022/DOPR- OIM Spisová značka; 00059/2022/DOPR/124 Vyřizuje / telefon: Ing.Monika Olexová/ 311654333 E-mail: doprava29@muberoun.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ŮPRAW PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend^jako_příslušný obecní úřad obce s"rozsířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „zákonko silničním provozu"),na základě žádosti od FRONĚK,spol.s.r.o <.>,se s'dlem.zatlší„248.8 <.>,26,9 01 Rakovník,' 10: 47534630 v zastoupení ADSUM spol.s.r.o <.>,se sídlem Havlíčková 923,273 51 Unhost',IČ: 45144991 ze dne 04.10.2022 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-246512-2/ČJ-2022-010206 ze dne 04.10.2022.stanovuje podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle i 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH z důvodu opravy povrchu úl.XXXXXXXX XXXXX v délce cca XXX m v k u popovice u Králova XXXXX a s touto stavbou spojených dopravních opatření na silnici č.111/11547-v úseku dle grafického vyobrazení (str.4-6).Dopravní značení bude upraveno dle předloženého a schváleného dopravně inženýrského opatřeni - schéma vyobrazení DIČ je součástí tohoto stanovení (str.4 -6) a v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.Komunikace: silnice č.111/11547 v k.ú.Popovice u Králova Dvora.Termín - 17.10.2022 - 25.10.2022 (přesný termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání/uzavírky silnice vyd...

Načteno

edesky.cz/d/5696202

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz