« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 05.10.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D56 č. j. MD-30665/2022-930/4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-30665_2022-930_4.pdf
I
S
<br> 6
b
<br> 40
<br> 4
1
<,>
0
7
0
<br> k
m
<br> OS
TR
<br> AV
A
<br> I
S
<br> 8
a
<br> 40
<br> 4
0
<,>
8
5
6
<br> k
m
<br> I
S
<br> 7
a
<br> I
<br> Z
<br> 1
<br> b
<br> I
Z
<br> 1
a
<br> E
1
1
a
<br> 4
0
<,>
8
4
5
<br> k
m
<br> P
<br> 4
<br> I
S
<br> 1
8
a
(
4
1
<,>
0
)
<br> 41
<,> 0
<br> I
S
<br> 1
8
a
(
4
1
<,>
0
)
<br> 41 <,>
0
<br> 40
<br> 4
0
<,>
8
4
0
<br> k
m
<br> I
S
<br> 7
a
<br> 4
0
<,>
8
5
5
<br> k
m
<br> I
Z
<br> 1
a
<br> 2
x
<br> P
<br> 4
<br> C
<br> 3
<br> a
<br> 4
0
<,>
7
1
0
<br> k
m
<br> 2
x
<br> B
2
0
a
<br> /
1
1
0
/
<br> 11
0
<br> I
S
<br> 6
b
<br> 39
<br> 4
0
<,>
6
1
5
<br> k
m
<br> OS
TR
<br> AV
A
<br> I
S
<br> 8
a
<br> KL
IM
<br> KO
VI
<br> CE
<br> I
S
<br> 1
8
a
(
4
0
<,>
5
)
<br> 40
<,> 5
<br> I
S
<br> 1
8
a
(
4
0
<,>
5
)
<br> 4
<br> 0
<br> <,>
<br> 5
<br> 4
0
<,>
3
6
5
<br> k
m
<br> I
Z
<br> 1
b
<br> 2
x
<br> I
S
<br> 7
a
<br> 39
<br> KL
IM
<br> KO
VI
<br> CE
<br> OS
TR
<br> AV
A-
<br> -
H
<br> RA
BO
<br> VÁ
<br> 4
0
<,>
2
2
0
<br> k
m
<br> OS
TR
<br> AV
A
<br> I
Z
<br> 4
a
<br> /
O
<br> s
t
r
a
v
a
/
<br> 4
0
<,>
1
8
0
<br> k
m
<br> 2
x
<br> B
2
0
a
<br> /
8
0
/
<br> 80
<br> P
2
<br> 4
0
<,>
1
4
9
<br> k
m
<br> P
<br> 4
<br> C
<br> 3
<br> a
<br> 4
0
<,>
0
3
9
<br> k
m
<br> B
2
0
a
<br> /
8
0
/
<br> 80
<br> I
S
<br> 1
8
a
(
4
0
<,>
0
)
<br> 40
<,> 0
<br> I
S
<br> 1
8
a
(
4
0
<,>
0
)
<br> 40 <,>
0
<br> I
<br> S
<br> 7
<br> a
<br> K
<br> L
<br> I
<br> M
<br> K
<br> O
<br> V
<br> I
<br> C
<br> E
<br> O
<br> S
<br> T
<br> R
<br> A
<br> V
<br> A
<br> -
<br> -
<br>
<br> H
<br> R
<br> A
<br> B
<br> O
<br> V
<br> Á
<br> 4
<br> 0
<br> <,>
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br>
<br> k
<br> m
<br> I
<br> Z
<br> 1
<br> a
<br> E
<br> 1
<br> 1
<br> a
<br> 4
<br> 0
<br> <,>
<br> 1
<br> 6
<br> 0
<br>
<br> k
<br> m
<br> 4
<br> 0
<br> <,>
<br> 2
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> k
<br> m
<br> O
<br> S
<br> T
<br> R
<br> A
<br> V
<br> A
<br> I
<br> Z
<br> 4
<br> b
<br>
<br> /
<br> O
<br> s
<br> t
<br> r
<br> a
<br> v
<br> a
<br> /
<br> 2
<br> x
<br> P
<br> 4
<br> I
<br> Z
...
MD-30665_2022-930_4.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX0186L81*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-30665/2022-930/4
MD/30665/2022/930 RD
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu
(dále jen „Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
na základě podnětu společnosti SEKNE,spol.s r.o <.>,IČO 623 63 701,se sídlem Hamerská 304/12 <,>
779 00 Olomouc (dále jen „žadatel“),doručeného dne 19.9.2022,a po písemném vyjádření
Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“) <,>
č.j.MV-166652-2/OBP-2022 ze dne 23.9.2022 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnici D56 v souvislosti s akcí „I/56 Ostrava,ul.Šídlovecká,most ev.č.56-048.<.> 3“ <.>
<br> Termín: 13.10.–15.12.2022,resp.dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Nedílnou součástí tohoto opatření je projekt přechodné úpravy provozu „I/56 Ostrava,most
ev.č.56-048.<.> 3,přechodné dopravní značení“ (SEKNE,spol.s r.o <.>,09/2022) s tím,že oproti
přiloženému výkresu XXXX do km XX,XXX vlevo umístěna svislá dopravní značka č.A 23 „Kolona“
s dodatkovou tabulkou č.E 4 „Délka úseku“ (5 km) a do km 43,280 vlevo bude umístěna svislá
dopravní značka č.A 23 „Kolona“ s dodatkovou tabulkou č.E 4 „Délka úseku“ (3 km) <.>
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.Toto stanovení není použitelné
samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce,které bude v předmětné
věci vydávat Krajský úřad Moravskoslezského kraje <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
po písemném vyjádření Minis...

Načteno

edesky.cz/d/5694508

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz