« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo financí - Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo financí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy
Služební místo vrchní ministerský XXXX v odboru XX – Strategie daňové politiky,spolupráce a správy | Volná místa | Ministerstvo financí ČRoddělení 3003 - Systemizace,výběrová řízení a PIS
←
→
Datum od: 5.10.2022 Datum do: 4.11.2022
Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada,FM 2645,v odboru 25 – Strategie daňové politiky,spolupráce a správy,odd.2502 – Koncepce daňové politiky,v oboru služby: 2.Daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry se služebním působištěm Praha <.>
Základní informace o služebním místě
doba úvazku: doba neurčitá
předpokládaný nástup: prosinec 2022 až leden 2023
obor služby: 2.Daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry
termín pro podávání přihlášek do: 4.listopadu 2022
Charakteristika vykonávaných činností
tvorba návrhů dalšího rozvoje daňové soustavy,poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění nebo dalšího rozvoje organizace,řízení a kontroly správy daní,poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění;
podílení se na posuzování legislativních a koncepčních návrhů nových právních předpisů s celostátní působností v oblasti činnosti Finanční správy ČR (dále jen „FS“),Celní správy ČR (dále jen „CS“) a Finančního analytického úřadu (dále jen „FAÚ“) předkládaných útvary resortu Ministerstva financí a jinými ústředními orgány státní správy v průběhu celého legislativního procesu;
řešení problematiky v oblasti činnosti orgánů FS,CS a FAÚ,analýza stávajícího stavu a příprava návrhů opatření k řešení aktuálních otázek a k zefektivnění této oblasti;
dohled na metodické postupy a metodické řízení orgánů FS,CS a FAÚ;
podílení se na monitoringu a kvantifikaci plnění příjmů veřejných rozpočtů;
analýza činností a řízení FS a CS z hlediska požadavků sbližování daňových  a celních soustav zemí EU,a spolupracování se správci daně,ostatními útvary,  s jinými resorty a institucemi,zástupci tripartity a odbornou veřejností;
zabezpečování funkce gesčního útvaru a ...

Načteno

edesky.cz/d/5693048


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo financí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz