« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo financí - Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo financí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek
Služební místo vrchní ministerský XXXX v odboru XX – Státní majetek | Volná místa | Ministerstvo financí ČRoddělení 3003 - Systemizace,výběrová řízení a PIS
←
→
Datum od: 4.10.2022 Datum do: 14.10.2022
Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada,FM 2483,v odboru 72 – Státní majetek,odd.7206 – Prodej majetku a správa majetkových účastí,v oboru služby: 4.Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha <.>
Základní informace o služebním místě
doba úvazku: doba neurčitá
obor služby: 4.Hospodaření s majetkem státu a jeho provatizace
termín pro podávání přihlášek do: 14.října 2022
Charakteristika vykonávaných činností
zajišťování samostatného komplexního řešení věcných,ekonomických a právních otázek vyplývajících z realizace privatizačních projektů;
kontrola a prověřování schválených a přijatých privatizačních projektů a podkladů k jejich realizaci z hlediska jejich úplnosti;
organizace veřejné soutěže na prodej majetku,akcií a obchodních podílů v obchodních společnostech;
příprava kupní smlouvy na základě schválených výsledků veřejné soutěže s vítězem;
zpracování návrhů na revokaci rozhodnutí o privatizaci;
zajišťování komplexního výkonu činností spojených se zpětvzetím majetku při tvorbě privatizačních projektů,analýza situace a na základě odborného posouzení navrhování dalších dispozic s tímto majetkem;
při předávání privatizovaného majetku a majetku vydaného v rámci restitucí,zabezpečování udělené plné moci a stanovení odpovědnosti ve smyslu ustanovení § 21 zák.č.92/1991 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů;
zajišťování závěrečného finančního vypořádání kupní ceny za privatizované jednotky a přebírání pokladů;
poskytování podkladů a informací nutných pro zpracování svodných zpráv  a statistických informací;
archivace schválených aktualizovaných privatizačních projektů;
spolupráce s odborem 23 na podkladech pro zaúčtování majetku,kupních cenách,včetně termínů jejich splatnost...

Načteno

edesky.cz/d/5693046


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo financí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz