« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Janovská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Janovská
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 Odbor dopravy VÁŠ DOPIS ZN.:,„ -.SPISOVÁ ZNAČKA: sz ÚMČ P15 42584/2022 l_r “RAD MĚSTSKÉ ČAS" PRAHA 15 —| ČJ.: ÚMČ P 15 47913/2022/0D/MH3 \'yuééeno ena: Sejmuto dne: VYŘIZUJE: Mgr.Hanzelkova TEL.: 281 003 602 FAX: 281003 611 Eb M Jil/Ú.M E-MAIL: monika.hanzelkova©praha15.cz Fofadcvé 01510 Počet listů: DS: nkybvr>5 fóf \;DATUM: 04.10.2022 |__ _J VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s 5 171 a 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na návrh podaný dne 31.08.2022,a po písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie č.j.KRPA-l0290-1/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 06.01.2022 vydává podle (5 77 odst.1 písm.c),odst.5 a 5 78 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o sihúčním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,ve správním obvodu Prahy 15,MČ Praha 15,k.ú.Horní Měcholupy opatření obecné povahy — stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění dopravního značení dle situací dopravního značení,která je nedílnou součástí tohoto opatření dopravní značení: IP12 + symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku + 7AV 4224 V10f,šikmé stání (š = 2,50 m,d = 4,70 m) komunikace: Janovská účel: vyhrazené parkoviště pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P termín: 01.11.2022 - 31.10.2024 Podmínky pro realizaci: a) Umístění dopravního značení bude provedeno v souladu s přiloženou situa...

Načteno

edesky.cz/d/5692861

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz