« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Veřejně přístupná komunikace - parkoviště při ulici Janovská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Veřejně přístupná komunikace - parkoviště při ulici Janovská
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 Odbor dopravy vÁš DOPIS ZN.: _ "Í SPISOVÁ ZNAČKA: sz ÚMČ P15 4545712022 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 "] ČJ.: ÚMČ P15 48881/2022/0D/MHa <.>,„ ; Sa muío dne.VYRIZUIE: Mgr.Hanzelková Vyvěšeno dne ] TEL.: 281 003 602 FAX: 281 003 611 2; E-MAIL: monika.hanzelkova©prahal5.cz ;; ]“ ů“.b.0 DS: nkybvp5 Pořadové aslo-„66 Počet listu.\; DATUM: 04.10.2022 |_ __| VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle g 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozděj ších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s 5 171 a 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na návrh podaný dne 14.09.2022,se souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace MČ Praha 15 a po písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie čj.KRPA-315827-l/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 29.09.2022 vydává podle 5 77 odst.1 písm.c),odst.5 a 5 78 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozděj ších předpisů,ve správním obvodu Prahy 15,MČ Praha 15,k.ú.Horní Měcholupy opatření obecné povahy — stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění dopravního značení dle situací dopravního značení,která j e nedílnou součástí tohoto opatření dopravní značení: IP12 + symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku + 4AT 9386,V10f,kolmé stání (š = 2,50 m,(1 = 4,50 m) komunikace: veřejně přístupná účelová komunikace — parkoviště při ulici Janovská účel: vyhrazené parkoviště pro držitele průkazu ZTP a ZTP/...

Načteno

edesky.cz/d/5692860

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz