« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - SEA-Závěr zjišťovacího řízení - Adaptační strategie Olomouckého kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SEA-Závěr zjišťovacího řízení - Adaptační strategie Olomouckého kraje
Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
<br> Č.J.: KUOK 90466/2022 V Olomouci dne 13.9.2022
Sp.Zn.: KÚOK/84257/2022/OŽPZ/7149
Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
Datová schránka: qiabfmf
E-mail: m.zeidlerova@olkraj.cz
<br> Počet listů: 7
Počet příloh: 1
<br>
<br>
Dle rozdělovníku
<br>
<br>
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> podle § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
<br> prostředí),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
Identifikační údaje:
<br> Název:
<br> „Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023 - 2030“
<br>
Umístění: kraj: Olomoucký
<br> Předkladatel: Krajský úřad Olomouckého kraje,Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
<br>
<br> Charakter koncepce:
<br> „Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023 – 2030“
je střednědobý strategický dokument Olomouckého kraje,který definuje základní
strategické a specifické oblasti opatření pro zmírnění dopadů klimatických změn na území
Olomouckého kraje a doporučuje opatření a aktivity v jednotlivých oblastech tak,aby
Olomoucký kraj prosperoval jako celek.Strategie je tvořena pro období do roku 2030 <.>
<br> Strategie je členěna do třech hlavních částí: Analýza zranitelnosti,Návrhová
a Implementační část.Oznámení koncepce tedy vychází z aktuálního znění koncepce
a hodnotí tyto uvedené části <.>
<br> Průběh zjišťovacího řízení:
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“ či „příslušný úřad“),věcně a místně příslušný podle ustanovení § 29 zákona
č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení
<br>
<br>
2
<br> § 22 písm.b) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění
pozdějších př...

Načteno

edesky.cz/d/5690609

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz