« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška o provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-10-04 Veřejná vyhláška o provozu na pozemních komunikacích
ÚMČ Brno-Tuřany Doručeno: 03.10.2022
<br> MČBT/GG'Í 9/2022/FÍS "SÍY- přílohy;2 druh
<br> lllll l|||Illllllllllllllllllll _ Odbor dopravy bc2235832173fe
<br> č,J,: MMB/G4843'š3/2022/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.to.XXXX SP.ZN.: 5400/0D/MMB/04735611202213 TELJE-MAIL: 542 174 617/nemecek.mioha|©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne: fl.“IB- 2022 Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení & sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB"),jako věcně & místně příslušný orgán státní správy podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
<br> s vydáním vyjádření dotčeného orgánu,vedeného pod č.j.: KRPB-l86914-2/ČJ-2022-0602Dl,v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ—2021-0602DI,ze dne 21.09.2022,jimžje podle % 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravni inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie CW) <,>
<br> na základě ustanovení 33 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích — silnici l|l380: ul.Sokolnícka',a místních komunikacích: ul.Dvorecká,ul.Chrlická,ul.Moravská.Vše bude provedeno v rozsahu uvedených výkresů: č.přílohy 1.0,1.1,1.2,1.3,které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy,zpracovaných spol.ZNAKOM s.r.o <.>,Zengrova 2694/4,Brno-Židenice,615 00 Brno,IČ: 26264641 <.>
<br> Stanovení přechodně úpravy provozu je z důvodu stavebních úprav komunikace a vybudování přechodu pro chodce na ul.Sokolnická <.>
<br> Předpokládaný termí...

Načteno

edesky.cz/d/5689851

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz