« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – oznámení příjemci písemností

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-10-04 Veřejná vyhláška - oznámení příjemci písemností
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
<br> nám.Svobody 4,602 00 Brno E19“ FDHíCkY POdePSáno 30.09.2022
<br> Územní pracoviště Brno-venkov ředet; -1 Hoodřboovšukáa Jzolálsatnuapce
<br> Prrkop 8,604 24 Brno ředitele sekce
<br> Č.j.: 4185575122/3005—80541—712152
<br> ÚMČ Brno-Tuřany
<br> Vyřizuje: Renata Menertova,Oddělení vymahací | EAĚÉŠŽQGOČŠĚŠŽŽŠŠ Telefon: 545 125 423 „sty WOW E-mall: Renata.Menertoanismfcrcz druh
<br> ID datové schránky: k6mn6mi
<br> lllllll |||
<br> bc22e5832173f4
<br> llllllllllllllllllllll
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Finanční úřad pro Jihomoravský kraj,Územní pracoviště Brno-venkov,jako správce daně vydává v souladu s ust.š 49 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,v účinném znění (dále jen „daňový řád"),tuto veřejnou vyhlášku,jejímž prostřednictvím oznamuje příjemci písemností:
<br> Osoba neznámého pobytu: Mgr.XXXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,poslední známý pobyt vzahraničí: Armádneho generála Svobodu 6461/42,080 01 Prešov,Slovenská republika <,>
<br> že na Finančním úřadu pro Jihomoravský kraj,Územní pracoviště Brno-venkov,Příkop 8,604 24 Brno,kancelář č.511,jsou uloženy a připraveny k osobnímu převzetí jemu adresované písemnosti:
<br> č.j.4063425/22/3005-80541-712152 ze dne 13.09.2022,&.].3977135/22/3005-70462-703592 za dne 07.09.2022.Uvedené písemnosti,je možné osobné převzít v úředních dnech Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj,Uzemní pracoviště Brno-venkov,tj.v pondělí ave středu,vúředních hodinách od 8:00 do 17:00 hodin <.>
<br> Finanční úřad pro Jihomoravský kraj,Územní pracoviště Brno-venkov,upozorňuje na skutečnost,že pokud si příjemce písemností do 15 dnů od vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správce daně výše uvedené písemnosti nevyzvedne,považují se posledním dnem této lhůty za doručené <.>
<br> Mgr.Jolana Hořovska ředitel odboru a zástupce ředitele sekce
<br> Vyvěšeno dne: zl.48- 2022 Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/5689850

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz