« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Beroun - Aukční vyhláška - nemovitá věc ve vlastnictví ČR v k. ú. Beroun - 4062/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ortofotomapa_Beroun
Aukcni_vyhlaska
IIHIIIIIIIIIIIIII|I|||||||||l|||l||||||||l||||||||III|||l||||||||||||
<br> 4569íSBEÍ2022-SBEM UZSVMJSBEI4061í2022-SBEM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčnim řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamaietkucz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390142,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkamaietku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 4.10.2022 v 11:00 hod.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 5.10.2022 v 11:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Beroun,Politických vězňů 20,266 01 Beroun <.>
<br> Kontaktni osobou je XXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: petrabartakova©uzsvmcz
<br> II.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast velektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčnim řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetkucz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 900 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015—2220111l0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 03.10.2022.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br> 2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem,než b...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz