« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 03.10.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D0 č. j. MD-31901/2022-930/2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-md-31901_2022-930_2.pdf
Označování pracovních míst na dálnicích
<br> Příručka — II.díl
<br>,<.> \ v :.<.> ' v v“ i“ ' “» n.l.!lHiŠ-Šuůiďy "" MŠ,-?i
<br>.'„l' \[
<br> „< <.>
<br> Iti-,Ilšl
<br> Pracovní místa s převedením provozu v tunelech
<br> & “WV
<br> ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
<br> vydání 06/2017
<br> &'A'A'
<br> & %7
<br> O O
<br> Ak
<br>.A <.>
<br> & ?
<br> Á Ě
<br> \o 4—„0 x/
<br> A4 <%
<br> & W
<br>.04 X X X X X )(.O_| _ O
<br>.A <.>
<br> 0.0 W :|
<br> XW
<br> O|_
<br> SW
<br> & Aa
<br> ? Ý
<br>.A <.>
md-31901_2022-930_2.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX01854LW*
<br>
<br>
Č.J./ SP.ZN <.>
MD-31901/2022-930/2
<br> MD/31901/2022/930 RD
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále
jen „Ministerstvo dopravy“),podle § 61 odst.4,§ 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b)
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
na základě podnětu společnosti ELTODO,a.s <.>,IČO 45274517,se sídlem Novodvorská 1010/14 <,>
142 00 Praha 4 (dále jen „žadatel“),doručeného dne 12.9.2022,a po písemném vyjádření
Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“) <,>
č.j.MV-199940-2/OBP-2021 ze dne 6.12.2021 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnici D0 v souvislosti s akcí „Zajištění poruchové služby,servisu a údržby technologického
a SW vybavení D0 v rozsahu staveb 512 až 517 a řídicího centra Rudná včetně navazujícího
technologického vybavení souvisejících komunikací“,v rozsahu dle schémat přechodné úpravy
provozu DT 710a až DT 716b příručky Ředitelství silnic a dálnic ČR Označování pracovních míst
na dálnicích,II.díl – Pracovní místa s převedením provozu v tunelech,schválené Ministerstvem
dopravy pod č.j.MD-37165/2021-930/5 ze dne 8.12.2021 <.>
<br> Termín: dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení <.>
<br> Toto stanovení není použitelné samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí
o uzavírce podle § 24 odst.2 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů,které bude v předmětné věci vydávat zdejší úřad <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo podle § 61 odst.4 a § 77 odst.1 písm.a) zákona o silničním
...

Načteno

edesky.cz/d/5688651

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz