« Najít podobné dokumenty

Město Žatec - Stanovisko Ministerstva životního prostředí - „Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2021 – 2027“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žatec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení zde (44.53 MB)
r:r:r: ~----
Ministerstvo životního prostředí
<br> Praha dne 30.září 2022
Č.j.: MZP/2022/710/3729
Vyřizuje: Ing.Ondrová
Tel.: 267 122 486
E-mail: Barbora.Ondrova@mzp.cz
<br> Odbor posuzování vliv0 na životní
prostředí a integrované prevence
<br> Rozdělovník
<br> STANOVISKO
<br> Ministerstva životního prostředí
<br> podle§ 10g zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vliv0 na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákon0 (zákon o posuzování vliv0
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> k návrhu koncepce
<br> „Plán dílčího povodí Ohře,dolního Labe a ostatních přítok0
Labe 2021 - 2027"
<br> Předkladatel koncepce:
<br> Zpracovatelé hodnocení:
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
oosta@mzp cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> Povodí Ohře,státní podnik
Bezručova 4219
430 03 Chomutov
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>
<br> (držitel autorizace dle § 19 zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vtivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonD (zákon o posuzování vtivů na životní
prostředí),ve znění pozdějších předpisD,č.j.osvědčení <,>
resp.rozhodnutí o udělení autorizace: 5920/946/OPV/93 <,>
prodlouženo rozhodnutím č.j.: MZP/2021/710/5857)
<br> Elektronický podpis
Mgr.XXXXX XXXXXXX
Ministerstvo životního prostředí
XX.XX.XXXX 13: 13
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vliv0 na životní
prostředí a integrované prevence
<br> Ing.XXXXXX XXXXX,Ph.O <.>
<br> Mgr.XXXXXXXXX XXXXX
<br> (držitel autorizace k provádění posouzení dle § XXi odst.2
zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny <,>
ve znent pozdějších piedptsů,č.j.osvědčení <,>
resp.rozhodnutí o udělení autorizace: 630/66/05 <,>
prodlouženo rozhodnutím č.j.: MZP/2020/630/507)
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> prof.Ing.XXXXXX XXXXX,Ph.D <.>
<br> Stručný popis koncepce:
<br> Plán dílčího povodí Ohře,dolního Labe a ostatních přítoku Labe 2021 - ...

Načteno

edesky.cz/d/5688194

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žatec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz