« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu“
IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> VITZABVD_319025
MUZB/49276/2022/OD
<br> Doporučeně/ DS/Elektronicky ČÍSLO JEDN.: MUZB/49276/2022/OD
SPIS.ZN.: DO39400/2022/ICh
<br> Rozdělovník VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: posta@muzabreh.cz
<br> DATUM: 03.10.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích„
<br> Městský úřad Zábřeh,Odbor správní,oddělení dopravy,jako příslušný orgán státní správy dle
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
základě žádosti,kterou dne 04.08.2022 podal(a) KARETA s.r.o <.>,IČO 62360213,Krnovská
1877/51,792 01 Bruntál,kterou zastupuje SEKNE,spol.s r.o <.>,IČO 62363701,Hamerská 304/12 <,>
772 00 Olomouc,postupem v souladu s ustanovením § 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ správní řád“)
<br> oznamuje
<br> vydání opatření obecné povahy,kterým dle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním
provozu a po projednání dle § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jímž
je v souladu s ustanovením § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České
republiky,a jejím souhlasu v písemném stanovisku č.j.KRPM-111225-2/ČJ-2022-140906
vyhotoveným dne 10.08.2022 Dopravním inspektorátem Šumperk,podle ustanovení § 77 odst <.>
1 písm.c) zákona o silničním provozu,v souladu s § 78 zákona o silničním provozu
<br> STANOVÍ MÍSTNÍ ÚPRAVU PROVOZU
<br> v rámci doplnění dopravního značení po rekonstrukci komunikace (v rámci prováděné stavby)
<br> „Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu“
<br> na silnici III.třídy č.31527 na ulici Postřelmovská,na místních komunikacích ulic Bezručova <,>
Školská a Československé armády,a na veřejně přístupné účelové komunikaci ul.Postř...

Načteno

edesky.cz/d/5687932

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz