« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Oznámení o vydání opatření obecné povahy: Změna č. 10 územního plánu Lipník nad Bečvou a úplného znění územního plánu Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vydání opatření obecné povahy: Změna č. 10 územního plánu Lipník nad Bečvou a úplného znění územního plánu Lipník nad Bečvou
Městský úřad Lipník nad Bečvou
<br> Odbor regionálního rozvoje
náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
<br> Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
č.j.: MU/19606/2022/RR/ÚP/4285 Vyřizuje:Ing.Zuzana Dlesková
datum: 22.9.2022 Tel.: 581 722 208
spisový znak: 326.1 / A/10 E-mail: dleskova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ
opatření obecné povahy: Změna č.10 územního plánu Lipník nad Bečvou
<br> a úplného znění územního plánu Lipník nad Bečvou
<br>
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,oznamuje,že město Lipník nad Bečvou na zasedání
zastupitelstva (příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) Zákona ě.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a Stavebním řádu (Stavební Zákon),za použití § 171 a následujících zákona
č.500/2004,Správní řád,ve znění pozdějších předpisů) dne 20.9.2022 vydalo
<br>
opatření obecné povahy:
Změna č.10 územního plánu Lipník nad Bečvou
<br>
<br> opatření je vystaveno k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě v Lipníku nad Bečvou <,>
odbor regionálního rozvoje,náměstí T.G.Masaryka 89 („radnice“) v době pondělí a středa
od 8:00 – 11:15 a od 12:00 – 17:00,úterý,čtvrtek od 8:00 – 11:15 a od 12:00 –14.30 a pátek
od 8:00 – 11:15 a od 12:00 -13:30.Na internetových stránkách města (městský úřad-územní
plánování-aktuálně projednávané dokumentace-územní plán města Lipník n/B) <.>
<br> Dle § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu nabývá opatření obecné povahy
účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
<br>
Poučení:
Dle § 173 odst.2 zákona 500/2004 Sb <.>,správního řádu nelze proti opatření obecné povahy
podat opravný prostředek <.>
<br>
<br>
Ing.Zuzana Dlesková v.r <.>
vedoucí Odboru regionálního rozvoje
otisk úředního razítka

Načteno

edesky.cz/d/5686742

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz