« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Záměr stanovení místní úpravy provozu - Václavské náměstí, Beroun - 63281/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr stanovení místní úpravy provozu - Václavské náměstí, Beroun (5.82 MB)
in Beroun
Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend
<br> Datum: Číslo jednací: Spisová značka:
27.09.2022 MBE/63281//2022/DOPR-MÍJ 868/2022/DOPR
<br> Vyřizuje / telefon:
Miláček/311654326
<br> E-mail:
doprava4@muberoun.cz
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst <.>
6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s
§ 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a v návaznosti na § 171
a § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu
<br> OZNAMUJE
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU <,>
<br> že vydává
<br> ZÁMĚR STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU FORMOU NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ
POVAHY
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend navrhuje stanovení dopravního značení pomocí
<br> osazení nového svislého dopravního značení (dále jen SDZ):
IP 13c „Parkoviště s parkovacím automatem“ s dodatkovými tabulkami E7b „Směrová šipka pro odbočení“
IP13c „Parkoviště s parkovacím automatem“ s dodatkovými tabulkami E8d „“Úsek platnosti“
<br> úprava (přemístění) stávající svislé dopravní značky:
IP12 „Vyhrazené parkoviště“ - nově doplněna o dodatkovou tabulkou E8d „“Úsek platnosti“ + dojde
k odstranění dodatkové tabulky El „Počet“ a dodatkové tabulky E8e „Úsek platnosti“
<br> odstranění stávajícího svislého dopravního značení (dále jen SDZ):
IP1 la „Parkoviště“ s dodatkovou tabulkou E7b „Směrová šipka pro odbočení“
<br> umístěného na pozemní komunikaci v Berouně,Václavské náměstí,dle grafického vyobrazení (str.3-5):
<br> Důvodem k úpravě dopravního značení v uvedeném úseku pozemní komunikace je žádost Města Beroun jako
vlastníka pozemní komunikace o změnu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - parkovišti
v Berouně,Václavském náměstí z důvodu uvedení dopravního značení do souladu s nařízením Rady města
Beroun č.3/2022,kterým se mění nařízení č.1/2022 o vymezení oblastí placeného stání motorových vozidel <,>
kdy je v ...

Načteno

edesky.cz/d/5686662

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz