« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Rozhodnutí - zastavení řízení o odstranění stavby: "stavba kůlny na hranici pozemku", k.ú. Zábřeh na Moravě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - zastavení řízení o odstranění stavby: "stavba kůlny na hranici pozemku", k.ú. Zábřeh na Moravě
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ZÁBŘEH
ODBOR SPRÁVNÍ
STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD
Masarykovo náměstí 6,789 01
Zábřeh
<br> VITZAB.VD_318660
MUZB/48357/2022/SVU
<br> IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> Doporučeně/ DS/Elektronicky VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
<br> Ing.Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXX
Boženy Němcové XX
XXX XX Zábřeh
<br> ČÍSLO JEDN.: MUZB/48357/2022/SVU
<br> SPIS.ZN.: Výst.97/2021/Ba
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXXX XXXX,DiS <.>
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: jana.bartosova@muzabreh.cz
<br> DATUM: 26.09.2022
<br> ROZHODNUTÍ
ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY
<br> Výroková část:
Stavební a vyvlastňovací úřad Městského úřadu v Zábřeze,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c/ zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle § 129 odst. 2 stavebního zákona
<br> zastavuje
řízení o nařízení odstranění stavby
<br> stavba kůlny na hranici pozemku
na pozemku parc.č.1102/3 v katastrálním území Zábřeh na Moravě,jejímž vlastníkem je
<br> Ing.Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXX,Boženy Němcové XX,XXX XX Zábřeh
(dále jen "vlastník") <.>
<br> Účastníci řízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ing.Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Boženy Němcové 26,789 01 Zábřeh
<br> Odůvodnění:
Stavební úřad při kontrolní prohlídce ze dne 22.2.2021 zjistil,že stavba byla provedena bez
rozhodnutí,opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem a nebyla dodatečně
povolena,a proto dne 3.3.2021 zahájil řízení o nařízení odstranění stavby a oznámil jeho zahájení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.Současně stanovil,že ve lhůtě do 15 dnů od
doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
stanoviska <.>
Vlastník podle § 129 odst. 2 stavebního zákona podal žádost o dodatečné povolení stavby a
předložil podklady předepsané k žádosti o  ohlášení.Stavební úřad proto...

Načteno

edesky.cz/d/5684991

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz