« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Záměr pronajmout garážové stání č. 5 v objektu Janovská 486, Praha 10

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronajmout garážové stání č. 5 v objektu Janovská 486, Praha 10
MĚSTSKÁ CAST PRAHA 15 Boloňská 478/1,Praha 10 oznamuje ve smyslu § 36 odstavce 1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění ZÁMĚR pronajmout garážové stání č.5 v objektu Janovská 486,Praha 10,určené pro parkování osobního vozidla,motocyklu.Celková výměra 23,10 m 2,výše nájemného 882,00 Kč/m 2 /rok + služby,doba nájmu neurčitá.Nabídku může podat fyzická osoba,která je starší osmnácti let a je státním příslušníkem České republiky nebo jiného členského státu ES nebo,která je dlouhodobě pobývajícím rezidentem na území ČR nebo na území jiného členského státu ES ve smyslu směrnice Rady 2003/1 09/ES ze dne 25.listopadu 2003 nebo právnická osoba se sídlem na území ČR,která má vypořádané veškeré závazky vůči MČ Praha 15 (dále jen zájemce).Vyplněná přihláška musí být doručena do podatelny ÚMČ Praha 15,Boloňská 478/1,Praha 10,nejpozději do 20.10.2022,výhradně v zalepené a nepoškozené obálce,označené „Garážové stání č.5,Janovská 486,Praha 10 - neotvírat".MČ Praha 15 si vyhrazuje právo odmítnout všechny přihlášky nebo záměr kdykoliv,bez udání důvodu,zrušit.Zájemce nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s podáním přihlášky na pronájem garážového stání na základě veřejné nabídky zveřejněné MČ Praha 15.Veškeré informace podá OM ÚMČ Praha 15,Boloňská 478/1,Praha 10,6.patro.Přihlášky (na předepsaném tiskopisu) vyhodnotí určená komise OM ÚMČ Praha 15.V případě,že o nabízené garážové stání projeví zájem více uchazečů,bude o pořadí rozhodovat losování.Vyvéženo dne: l Sejmuto dne: Pořadová ' Z Poučení Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci možnost se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 15.Úřad městské části Praha 15 Boloňská 478/1 109 00 Praha 10 Doba zveřejnění: od 30.9.2022 do 20.10.2022 XXXXX XXXXX,v.r.starosta MČ Praha XX V Praze dne 29.9.2022 - otisk úředního razítka - GARÁŽE - JANOVSKÁ 486 - PRAHA - HORNÍ mécholupy A“* v.■.i I i H | ó — ' -r.<.>.J-s,<,> I I ! ; 1 * I < IB■.<.>,- Oe K.--...

Načteno

edesky.cz/d/5684337


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz