« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Obvodní soud pro Prahu 9, usnesení o určení data smrti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

andel2.PDF
Číslo jednací : 62 Nc 110/2022 – 10
12 P a Nc 207/2022
<br>
<br>
USNESENÍ
Obvodní soud pro Prahu 9 rozhodl Petrou Malou,vyšší soudní úřednicí ve věci
<br> zemřelého: XXXXX XXXXX,narozený XX.X.XXXX v Mladé Boleslavi <,>
<br> Bytem Šluknovská 314/16,Praha 9 - Střížkov
<br>
<br> • určení data smrti
takto:
<br>
Soud vydává dle § 62 odst.1) Zákona o zvláštních řízeních soudních tuto
<br>
VYHLÁŠKU:
<br> XXX XXXXX XXXXX,narozený XX.X.XXXX,bytem Šluknovská 314/16,190 00 Praha 9 –
Střížkov byl dne 19.8.2022 nalezen mrtev ve svém bytě na adrese Šluknovská 314/16 <,>
Praha 9.<.>
<br>
Zemřelý XXXXX XXXXX XXX nalezen mrtev za těchto okolností.Z listu o prohlídce zemřelého <,>
který dne 19.8.2022 vystavila lékařka Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy
MUDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX,bylo určeno pravděpodobné datum úmrtí na den XX.8.2022.Pitva
nebyla provedena <.>
<br> Obvodní soud pro Prahu 9 vyzývá každého,kdo zná okolnosti,z nichž lze zjistit datum
smrti XXXX XXXXXX Anděla nebo okolnosti,které by k takovému zjištění mohly vést,aby
o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce zprávu výše uvedenému soudu nebo jmenovanému
opatrovníkovi zesnulého JUDr.Evě Stehlíkové,advokátce se sídlem kanceláře Malátova
633/12,Praha 5 <.>
Lhůta k podání zprávy končí dne 2.listopadu 2022 <.>
<br> Po marném uplynutí této lhůty rozhodne o určení data smrti zemřelého soud <.>
<br>
Poučení :
<br>
Proti tomuto usnesení není možné podat odvolání,ale lze proti němu podle ust.§ 9 odst.2) zákona č <.>
121/2008 Sb.podat námitky,a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení ke zdejšímu
soudu <.>
<br> Praha 27.září 2022
<br> XXXXX XXXX,v.r <.>
Vyšší soudní úřednice
<br> Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Špillerová <.>
<br>
<br> USNESENÍ
Obvodní soud pro Prahu 9 rozhodl Petrou Malou,vyšší soudní úřednicí ve věci
<br> 2022-09-29T09:27:51+0200
Zuzana Špillerová

Načteno

edesky.cz/d/5684323

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz