« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Obvodní soud pro Prahu 9, usnesení o určení data smrti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VES3.PDF
Číslo jednací : 63 Nc 107/2022 – 9
42 P a Nc 206/2022
<br>
<br> USNESENÍ
<br>
Obvodní soud pro Prahu 9 rozhodl Petrou Malou,vyšší soudní úřednicí ve věci
<br> zemřelé: XXXX XXXXXX,narozená XX.X.XXXX v Táboře,rozená Jírovcová <,>
<br> Bytem Šluknovská 320/4,190 00 Praha 9,Střížkov
<br> • určení data smrti
takto:
<br>
Soud vydává dle § 62 odst.1) Zákona o zvláštních řízeních soudních tuto
<br>
VYHLÁŠKU:
<br> Paní XXXX XXXXXX,narozená XX.X.XXXX v Táboře,bytem Šluknovská 320/4,190 00 Praha 9 <,>
Střížkov byla dne 12.7.2022 nalezena mrtva ve svém bytě na adrese Šluknovská 320/4 <,>
190 00 Praha 9,Střížkov <.>
<br>
Zemřelá XXXX XXXXXX byla nalezena mrtvá za těchto okolností.Z listu o prohlídce zemřelého <,>
který dne 12.7.2022 vystavil lékař Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy MUDr <.>
XXXXXX XXXXX,bylo určeno pravděpodobné datum úmrtí na den XX.7.2022.Z pitvy,která byla
provedena v Nemocnici na Bulovce,Budínova 2,Praha 8 Ústavem soudního lékařství nebyly
zjištěny žádné nové skutečnosti,které by vedly k jednoznačnému určení data smrti paní Anny
Veselé.Jiné skutečnosti zjištěny nebyly <.>
<br> Obvodní soud pro Prahu 9 vyzývá každého,kdo zná okolnosti,z nichž lze zjistit datum
smrti paní Anny Veselé nebo okolnosti,které by k takovému zjištění mohly vést,aby o
nich podal ve lhůtě jednoho měsíce zprávu výše uvedenému soudu nebo jmenovanému
opatrovníkovi zesnulého JUDr.Evě Stehlíkové,advokátce se sídlem kanceláře Malátova
633/12,Praha 5 <.>
Lhůta k podání zprávy končí dne 31.10.2022 <.>
<br> Po marném uplynutí této lhůty rozhodne o určení data smrti zemřelého soud <.>
<br>
Poučení :
<br>
Proti tomuto usnesení není možné podat odvolání,ale lze proti němu podle ust.§ 9 odst.2) zákona č <.>
121/2008 Sb.podat námitky,a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení ke zdejšímu
soudu <.>
<br> Praha 26.září 2022
<br> XXXXX XXXX,v.r <.>
Vyšší soudní úřednice
<br> Shodu s prvopisem potvrzuje XXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
USNESENÍ
Obvodní soud pro Pr...

Načteno

edesky.cz/d/5684321

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz