« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení: dopravní značení ulice Univerzitní, obnova zastávkového zálivu pro MHD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-324117.pdf 238,42 kB
XXX XXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: tesarovaeva@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/324117/22
Č.J.: MMP/324777/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 29.9.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 19.9.2022,který podala právnická osoba SWIETELSKY stavební
<br> s.r.o <.>,IČO 48035599,Pražská tř.495/58,370 04 České Budějovice,kterou zastupuje
<br> právnická osoba SAFEROAD Czech Republic s.r.o <.>,IČO 25229761,Plzeňská 666,330 21
<br> Líně,po předchozím projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie
<br> Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát č.j.KRPP-139644-2/ČJ-2022-030506-
<br> 2,ze dne 21.září 2022 podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 5501 Univerzitní,v Plzni
<br> - jednosměrná úplná uzavírka vozovky (mimo MHD,VLD a vozidel stavby),před zastávkovým
<br> zálivem a v místě zastávkového zálivu – zastávka MHD „Západočeská univerzita“ ve směru
<br> Bory
<br> - označník zastávky č.IJ4a bude osazen ve směru jízdy o cca 75 m za stávající zastávku
<br> „Západočeská univerzita“
<br>
<br> Doplňkové dopravní značení bude osazeno v ulici U Letiště,Univerzitní,Folmavská <,>
<br> Podnikatelská <.>
<br>
<br> Objízdná trasa pro úplnou uzavírku místní komunikace je vedena ulicemi: U Letiště <,>
<br> Folmavská,silnicí č.I/27 Folmavská,silnicí č.I/27 neurčená ulice a silnicí č.III/180 43
<br> Dobřanská;
<br>
<br> z důvodu: obnova zastávkov...
stanovene_DIO_Univerzitni.pdf 3 732,46 kB
SAFE RDADQ
<br> Návrh DIO - dotčený úsek,úplná uzavírka směr Bory
<br> STANOVÉNO dne: 5221,( „
<br> p 6 ; = Magistrat mesta Plzne,———„\ *
<br> VNag/xvzn n;)z n *.LlZčENNn 1m
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeňská 666 330 21 Líně T + 420 377 226 226 E plzen©soferood.cz IČO: 25229761 >
<br> SAFE HDADG
<br> Bory
<br> ěru
<br> ka ve sm
<br> ír
<br>,objízdná trasa,úplná uzav
<br> k
<br> čený úse
<br> avrh DIO - dot
<br> <,>
<br> N
<br> NOVÉNC
<br> STA
<br> fail)
<br> „iq Cl CJ: MMP
<br> Magi C)
<br> /
<br> U v
<br> /1
<br> Šašflew
<br> ! ěsta
<br> <.>
<br> lm
<br> D \:
<br>.ír—
<br> Gl' dopravy
<br> dne <.>
<br> db
<br> >
<br> v
<br>.CZ ICO: 25229761
<br> Plzeňská 666 330 21 Líně T + '420 377 226 226 E plzen©soferood
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o <.>

Načteno

edesky.cz/d/5684238

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz