« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - MÚ - stanovení: DZ - Nad Valchou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-260135.pdf 287,53 kB
XXXXX XXXXXXXXX telefon :XXX XXX XXX email: kovandovape@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/260135/22
Č.J.: MMP/335535/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 29.09.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> na základě návrhu ze dne 29.07.2022,který podala SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU
<br> MĚSTA PLZNĚ,příspěvková organizace,IČ 40526551,Klatovská třída 10,301 00 Plzeň <,>
<br> po předchozím projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň <,>
<br> Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> o silničním provozu
<br>
s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu na území městského obvodu Plzeň 10 - Lhota
<br>
• na veřejně přístupné účelové komunikaci č.X5328,ús.č.7190,ul.Nad Valchou
<br>
- osadit svislou dopravní značku č.P4 (Dej přednost v jízdě!) před křižovatku se silnicí
<br> III/18043 K Sinoru
<br>
<br> dle přiložené odsouhlasené situace,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br>
<br> Důvod stanovení místní úpravy: doplnění dopravního značení vzhledem k intenzitě
<br> motorové dopravy,zvýšenému pohybu cyklistů a umístění stávající svislé dopravní značky
<br> č.P4 na protilehlém rameni křižovatky,v ulici U Čertovy díry <.>
<br>
<br> Realizaci dopravního značení zajistí navrhovatel v termínu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti
<br> tohoto opatření obecné povahy <.>
<br>
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
<br> − místní úpravu provozu na pozemní komunikaci provede dle technické normy ČSN EN 12899-
1,vzorových listů VL.6.1 <.>,TP65-II.vy...
Situace_UK_Nad_Valchou.pdf 287,12 kB
“PLZEŘ — VAL.CHA
<br> _ „45555 „] Č©<
<br> E.<.> G?,a
<br> n (\ anal-1m
<br> „ „& „__ „„I cenzvovyw „
<br> STANOVENO dne: %? Mí viď/x(,ČJ: Sil HaP/Ogg 445/241
<br> Magistrát města Izně Odbor dopravy ©
<br> 5
<br> 1131115; <,>

Načteno

edesky.cz/d/5684237

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz