« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích: ul. Ečerova, ul. Kachlíkova, ul. Vejrostova - 30. září 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 30. 9. 2022   Sňato: 16. 10. 2022
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0467379/2022/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0401669/2022/2 TEL./E-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
<br> s vydáním vyjádření dotčeného orgánu,vedeného pod č.j.: KRPB-159789-2/ČJ-2022-0602DI <,>
<br> v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 02.08.2022,jimž je podle § 77 odst.2 písm <.>
<br> b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní
<br> inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie
<br> ČR“) <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích: ul.Ečerova,ul <.>
<br> Kachlíkova,ul.Vejrostova.Vše bude provedeno v rozsahu uvedených výkresů: č.schématu: 1,2 a 3 <,>
<br> které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy,zpracovaných společností SIGNEX,spol <.>
<br> s r.o <.>,Brno-Slatina,Holzova 1262/138,IČ: 49971344 <.>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu je z důvodu reko MS plynu (rekonstrukce místních...
příloha
Kachlíkova
<br> Eče
rov
<br> a
<br> Vejrostova
<br> Eč
er
<br> ov
a
<br> Eč
er
<br> ov
a
<br> ETAPA I:
<br> ETAPA II:
<br> CELKOVÝ PŘEHLED:
<br> Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Ečerova,Kachlíkova
REKO MS
<br> Částečná+ úplná uzavírka
<br> 1
<br> č.o.220376/2
25.7.2022
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> B28,IP22 osadit 7 dní předem
<br> Stavba zajistí bezpečný průchod pěších v š.min.1,5m v pěších koridorech <,>
osazení přemostění v š.min.1,2m přes výkopy a pro zajištění vstupů do objektů
<br> Stavba zabezpečí výkop pomocí zábranami Z2
<br> DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66,65
<br> stávající parkování :
<br> vozidla k vyklizení :
vyhrazená stání :
<br> Legenda vozidel:
<br> zábor vozovky :
zábor chodníku :
<br> Legenda ploch:
<br> přemostění pěší š.min.1,2m :
<br> výkop :
<br> jáma :
<br> Legenda zařízení stavby,obj.trasy,výkopy :
Plynovod
<br> Z2
<br> č.j.: MMB /2022 -
<br>
<br> ŠLAPANICE - SL.ÚPRAVA KABELU VN
<br> Stávající DZ :
<br> Stávající DZ zrušit:
<br> místo akce/název : číslo schématu :Částečná uzavírka
<br> 2
<br> www.signex.cz
<br> Navržené trvalé DZ :
Stávající DZ :
<br> Stávající přenosné DZ :
Stávající DZ zrušit:
<br> Brno,ul.Ečerova - XXXX MS
<br> ETAPA X
<br> Vejrostova
<br> Eč
er
<br> ov
a
<br> Z4e
<br> B30
<br> Z2
<br> IS11
b (sym
<br> bol
pěš
<br> í)
<br> B30
<br> Z2
<br> IS11b(symbol pěší)
<br> Přemostění pro
pěší 1,2m
<br> 5
<br> 7
<br> 9
<br> 11
<br> 13
<br> 15
<br> 17
19
<br> 4,5
<br> Pěší koridor
95,0/1,5
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5684082

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz