« Najít podobné dokumenty

Město Liberec - Informace o přemístění odstaveného vozidla s RZ 3AD 3685

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Liberec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

[1.1 MB]Informace_o_premisteni_vozidla_3AD_3685_uredni_deska_.pdf
Stránka 1 | 2
<br>
Telefon
485 243 111
<br> IČ
00262978
<br> Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz
<br> E-mail
info@magistrat.liberec.cz
<br> Web
www.liberec.cz
<br> Datová schránka statutárního města Liberec
<br> (Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u
<br>
<br> M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C
<br> Odbor životního prostředí
<br>
nám.Dr.E.Beneše 1/1,460 59 Liberec
<br>
Magistrát města Liberec
Odbor vnitřních věcí
nám.Dr.E.Beneše 1/1
460 59 Liberec 1
<br>
<br>
<br> Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Liberec
<br> CJ MML 205919/22
<br> SZ CJ MML 099465/22
<br> Bc.Broulíková/485 244 870 27.9.2022
<br> Počet listů 1 Počet příloh 0 Počet listů,sv.příloh 0
<br>
<br>
<br> Informace o umístění odstaveného vozidla
<br>
<br> Magistrát města Liberec – odbor životního prostředí zjistil dne 8.9.2022,v ulici Kateřinská <,>
<br> na pozemku p.č.678 k.ú.Kateřinky u Liberce odstavené vozidlo tovární značky XXXXX XXXXXXX,barvy
<br> stříbrné,RZ XAD XXXX <.>
<br>
<br> Vzhledem k tomu,že odstavené vozidlo bylo umístěno v rozporu s ust.§ 104 odst.2 zákona č.542/2020
<br> Sb <.>,o výrobcích s ukončenou životností,v platném znění (dále jen zákon),bylo dne 14.9.2022 vozidlo
<br> přemístěno dle ust.§ 105 odst.2 zákona na vybrané parkoviště <.>
<br>
<br> Poučení:
<br>
<br> Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty 1 měsíce od
<br> informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od jeho zveřejnění informace na
<br> úřední desce,zajistí obecní úřad dle ust.§ 105 odst.3 zákona předání odstaveného vozidla osobě
<br> oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou životností <.>
<br>
<br> Náklady spojené s postupem dle ust.§ 105 odstavců 2 a 3 zákona je dle ust § 105 odst.5 zákona
<br> povinen obci uhradit vlastník odstaveného vozidla zapsaný v registru silničních vozidel,pokud
<br> neprokáže,že mu bylo vozidlo odcizeno <.>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXX v.r <.>
<br> vedoucí odboru životního prostředí
<br>
<br> ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Liberec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz