« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 167-1 - TV - Tenger&Son - Kožná - 14.10.-16.10.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

167_FS_OOP_Filmbusters_Havelska_Drazickeho_nam_MiseRska_U_luzickeho_seminare_Betlemske_nam_Bartolomejska_1410-161022.pdf
'* MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
<br> ' ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID PRAHA1
<br> Odbor péče o veřejný prostor
<br> Filmbusters s.r.o.Husitská 107/3 Žižkov
<br> 130 00 Praha 3 IČ: 142 51 868 Šimin Rossler +420 731 556 322
<br> č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPI 421675/2022/OPVP/167/1K'í“ Pavel Kadár/386 27.09.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor péče o veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.Š 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle ust.X XXX a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích UMCPl 416456/2022 podané dne 22.09.2022 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.© 77 odst.1 písm.0),odst.5 a 5 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Kožná,Havelská,Dražického nám <.>,Míšeňská,U lužického semináře,Betlémské nám <.>,Konviktská,Bartolomějská v Praze 1
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu B 28 + E 13,E Bd,E Se,E Sc,lP 12 + 13 13 stextem „Po - NE 08 - 06 h.S PLATNÝM PARKOVACÍM OPRÁVNĚNÍM OBLAST 1“ + E 13 se symbolem a textem „ Ě Pl-0346“ (Betlémské nám <.>,Praha 1) dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich real izaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy „ odboru služby dopravní policie ze dne 03.01.2022,Č.j.KRPA—l758-1/ČJ-2022-0000DŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí...

Načteno

edesky.cz/d/5684029

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz